'Als journalist weet ik wat er in de samenleving speelt'

DE PORTEFEUILLE VAN…
Commissarissen en bestuurders over hun nieuwe functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Shirley Drost, journalist NOS Nieuws, 29 jaar.

Nieuwe functie:

Bestuurder bij het Dinamo Fonds, een filantropisch vermogensfonds met als doel: het bevorderen van het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap en het onderhouden/restaureren van monumenten, zodat deze behouden blijven voor toekomstige generaties.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds PNO Media.

Waarom heeft men u benoemd: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Het Dinamo Fonds wilde graag verder groeien. Ik heb veel ervaring met onder meer het doorontwikkelen van een sterk merk en het creëren van (meer) naamsbekendheid. Met daarbij de lange termijn voor ogen, maar ook het herkennen van kansen op de korte/middellange termijn. Waarin ik mij verder onderscheid is dat ik de huidige tijdsgeest en ideeën van de nieuwe generatie goed kan duiden.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'In mijn huidige functie als (onderzoeks)journalist ben ik dagelijks bezig met wat er op alle vlakken binnen de maatschappij speelt, en dus ook met de maatschappelijke en ecologische impact van bestuurlijke beslissingen. Ik was zelf al langer geïnteresseerd in de bestuurlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken en verandering. Dus het was voor mij een logische en lang gewenste stap om mij te ontwikkelen als bestuurder. Er was een goede match met het Dinamo Fonds. Het fonds draagt op een impactvolle en verantwoordelijke manier bij aan het behoud van een leefbare omgeving in ons land. Dat ik nog niet veel ervaring had als bestuurder werd door het fonds niet gezien als belemmering, maar juist als kans.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb alle informatie op de website bekeken en veel documenten gelezen, waaronder de jaarverslagen, statuten en het beleidsplan. Daarnaast heb ik gesproken met de selectiecommissie.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb veel stukken gelezen en gesprekken gevoerd met de directeur en de bestuursleden. Maar ik ben ook gewoon meteen aan de slag gegaan!'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie en welke rol kan het bestuur daarbij spelen?

'Belangrijk voor het fonds is om nieuwe doelgroepen en stakeholders aan te spreken en het fonds onder de aandacht te brengen.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze rol past daar heel goed bij. Het is heel leerzaam om te werken als bestuurder bij het Dinamo Fonds om bij te dragen aan een betere wereld. Tegelijkertijd weet ik als journalist heel goed wat er in de samenleving speelt, wat een goed en origineel verhaal nodig heeft en hoe je informatie analyseert en op de juiste manier communiceert. Het is ook heel waardevol om te leren hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten en het belang van de organisatie te dienen en te versterken. Ook de ervaring die ik nu opdoe bij het pensioenfonds PNO Media sluit hier mooi op aan. Al met al een mooie en waardevolle mix van werkzaamheden.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dit speelt bij mij (nog) niet.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Een aantal uur per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Meer belang hechten aan diversiteit in de breedste zin van het woord, zichtbaar en minder zichtbaar. Bij goed bestuur komt meer kijken dan jarenlange bestuurlijke ervaring, die trouwens ook vaak al ruimschoots aanwezig is binnen een bestuur/raad. Dit kan juist ruimte creëren voor iemand met andere kwaliteiten en inzichten. Een jonger lid bijvoorbeeld of iemand met een diverse culturele achtergrond brengt andere expertise, perspectieven en kwaliteiten mee die ook heel waardevol zijn.'