Anita de Hart benoemd tot lid rvc Coram

Mutaties

Sinds juni is Anita de Hart benoemd als lid raad van commissarissen bij Coram Group. 
Zij is onder meer voormalig commercieel, marketing en e-commerce Directeur Benelux bij Holland & Barrett en voormalig Global Sr. Marketing Director a.i. bij Philips | Personal health solutions (een startup binnen Philips).

Karien van Gennip voorgedragen als commissaris TomTom  

Navigatiebedrijf TomTom heeft Karien van Gennip voorgedragen als lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier jaar. Haar voordracht wordt later dit jaar voorgelegd aan een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Karien van Gennip is ceo bij zorgverzekeringscoöperatie VGZ en was daarvoor ceo van ING Frankrijk. Van medio 2003 tot begin 2007 was Van Gennip staatssecretaris van Economische Zaken. Ze begon haar carrière bij McKinsey.

Derk Haank, voorzitter van de raad van commissarissen bij TomTom, over de benoeming van Van Gennip: ‘We zijn verheugd en enthousiast om Karien van Gennip voor te dragen voor aanstelling in de raad van commissarissen. Haar erkende leiderschapskwaliteiten en ervaring met stakeholder management in het aansturen van digitale transformatie, terwijl ze een scherp oog heeft voor mensen en cultuur, zal de samenstelling van de raad van commissarissen verder versterken.’ 

Bron: Management Scope

Hans de Jong nieuwe voorzitter raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil Hans de Jong – tot voor kort voormalig president van Philips Nederland – per 1 januari 2022 benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. De Jong is de opvolger van Peter Beckers, die zal aftreden na het voltooien van diens maximale zittingstermijn. De Jong is verder commissaris (voorzitter) bij Muziekgebouw Eindhoven en lid van het bestuur van werkgeversvereniging VNO-NCW.

De Jong over zijn nieuwe functie bij Jeroen Bosch Ziekenhuis:  ‘Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij het JBZ. Ik ben onder de indruk van de manier waarop het ziekenhuis bouwt aan de toekomst van de zorg. Door samen te werken in het netwerk, door met nieuwe technologieën aan de slag te gaan, maar vooral door te kijken naar hoe we mensen echt met hun gezondheid en welzijn kunnen helpen.’

Huidig rvc-voorzitter Beckers: ‘De Jong is zeer maatschappelijk betrokken, met brede kennis en ervaring. Hij zal een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitieuze toekomstvisie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.’

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Camiel Eurlings landt als commissaris bij Bonaire International Airport

Camiel Eurlings is per 1 augustus 2021 benoemd als lid van de raad van commissarissen van Bonaire International Airport. Naast Eurlings hebben Angel Bermudez en Marco van de Kreeke (voorzitter) zitting in de raad van commissarissen van de luchthaven.  

Eurlings heeft daarmee toch weer een functie in de luchtvaart, na zijn terugtreden als ceo van KLM. Daarvoor was hij onder meer minister van Verkeer en Waterstaat (van 2007 tot 2010). Eurlings bekleedde in het verleden verder toezichthoudende functies bij American Express Global Business Travel en was bestuurslid van IOC en NOC*NSF.

Bron: Luchtvaartnieuws.nl

President-commissaris Tata Steel Nederland teruggetreden 

Bij Tata Steel Nederland (TSN) is Peter Blauwhoff met ingang van 13 juli 2021 teruggetreden als voorzitter van de raad van commissarissen. Hij legde ook zijn positie van Independent Director in de Board of Directors van Tata Steel Limited neer.

Blauwhoff kwam tot deze beslissing nadat de Indiase aandeelhouder Tata Steel Ltd te kennen had gegeven de voorkeur te geven aan directe Executive vertegenwoordiging vanuit TSL in de RvC van TSN, na de separatie van TSN en TSUK, waarvoor een consultatieproces bij de COR werd begonnen. 

Blauwhoff: ‘Ik heb de afgelopen vier jaar met veel passie, inzet en tijd de belangen van TSN behartigd, een periode waarin onder meer de Joint Venture met thyssenkrupp AG, het omgevingsdossier, de coronacrisis en het niet-bindende bod van het Zweedse SSAB bijzondere uitdagingen vormden. Ik vond het een voorrecht om in deze periode de RvC te mogen leiden en was daar graag verder mee gegaan. Daarom kwam de beslissing van de aandeelhouder onverwacht, maar ik respecteer deze en stop dan ook nu aan het einde van mijn eerste periode. Juist in de komende tijd met de separatie en de grote uitdagingen waar TSN voor staat met betrekking tot de omgeving en decarbonisatie, blijven de rol en de verantwoordelijkheden van de RvC van zeer groot belang voor TSN. Ik wens de RvC daarmee dan ook alle succes en zal de ontwikkelingen van TSN met grote interesse blijven volgen.’

De governance van TSN is, ook na de splitsing met Tata Steel UK, zo geregeld dat minimaal vijftig procent van de rvc bestaat uit onafhankelijke leden, inclusief het lid dat door de Ondernemingsraad wordt aangedragen. Elk lid heeft een gelijke stem. Na het vertrek van Blauwhoff zal vicevoorzitter Marius Jonkhart de voorzittersrol tijdelijk op zich nemen.

Het Financieele Dagblad meldt verder:

‘In IJmuiden wordt dit gezien als een vergroting van de directe invloed vanuit India. De centrale ondernemingsraad in IJmuiden is ‘zeer onaangenaam verrast’ door het bericht en beraadt zich op vervolgstappen, zegt voorzitter Cinta Groos. De werkgeversvertegenwoordiging noemt de beweegredenen om de termijn van Blauwhoff niet te verlengen ‘zorgelijk’.’

En:

‘De centrale ondernemingsraad zegt zich te beraden op de te nemen stappen om de governance van het bedrijf zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te versterken. ‘Ook zullen we in het beoordelen van de huidige adviesaanvraag voor de separatie tussen Tata Steel Nederland en Tata Steel UK, deze veranderingen in de raad van commissarissen mee laten wegen', benadrukt de cor.

Ruim een jaar geleden werd de Nederlandse bestuursvoorzitter Theo Henrar ontslagen, waarna medewerkers in IJmuiden de toegangspoorten blokkeerden en wekenlang actie voerden.’

Bron: TSN/FD

Leergang Board Potentials

Deze Leergang is dé opleiding voor aanstormend talent en ervaren professionals met ambities voor een (toekomstige) functie als commissaris of toezichthouder. De leergang start meerdere keren per jaar, zowel in het voorjaar als in het najaar.

Bekijk de Leergang Board Potentials hier: https://www.nrgovernance.nl/opleidingen/leergang-board-potentials