Arbeidsmarkt meest besproken onderwerp in de boardroom

Strategie-agenda bestuur en toezicht
Focus verschuift van interne bedrijfsvoering naar externe factoren

De arbeidsmarkt is dit jaar het meest besproken onderwerp in de boardrooms, zo blijkt uit het onderzoek Berenschot Strategie Trends 2022. Ook duurzaamheid en de gevolgen van de energietransitie zijn in belang toegenomen. Innovatie, veranderde klantbehoeften en nieuwe businessmodellen hebben dit jaar minder prioriteit.

De omstandigheden op de arbeidsmarkt hebben een grote impact op de strategische koers, zo geeft circa 45% van de respondenten aan. Organisaties zijn op zoek naar goede mensen en het behouden van personeel is prioriteit nummer 1. Veel organisaties verwachten groei, maar daar zijn wel de juiste mensen voor nodig. Het vasthouden en werven van het juiste personeel blijft immers een belangrijke voorwaarde voor het bestendigen van de positie of voor groei. Er is met name een grotere behoefte aan hoger en technologisch geschoold personeel. Daarbij is er door economische en demografische ontwikkelingen sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Ook de COVID-19-crisis heeft diepe sporen achtergelaten, waardoor de werkwijze volledig anders is geworden. Digitaal werken wordt gecombineerd met hybride werkvormen. Digitalisering blijft evenals vorig jaar dan ook een belangrijk onderwerp in de boardroom.

Arbeidsmarkt is belangrijker dan ooit

De krapte op de arbeidsmarkt houdt veel bestuurders en commissarissen in Nederland bezig. Ook duurzaamheid en de gevolgen van de energietransitie namen in belang toe. Innovatie, veranderde klantbehoeften en nieuwe businessmodellen hebben dit jaar minder prioriteit. Er is daarmee dus een verschuiving in prioriteit te zien: van de interne bedrijfsvoering naar externe factoren.

Duidelijke verschillen tussen sectoren

In vrijwel alle sectoren heeft de arbeidsmarkt prioriteit. Verschillen zijn er daarnaast ook. Zo zijn binnen de industrie innovatie en disruptie de meest besproken onderwerpen in de directiekamer. Bij financial services, onderwijs & research en bij de overheid is de impact van digitalisering groot. De energietransitie speelt met name in de utilities. Binnen de bouw hebben duurzaamheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) de grootste impact op de strategie.

Over het Strategie Trends-onderzoek

In totaal hebben dit jaar 541 respondenten deelgenomen aan het Berenschot Strategie Trends-onderzoek 2022. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties. De organisaties van de deelnemers vertegenwoordigen circa 800.000 werknemers, oftewel ongeveer 12% van het totaal aantal banen in ons land.

Bedrijven van verschillende omvang namen deel aan het onderzoek en zijn afkomstig uit twaalf sectoren: Transport & Logistiek, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Media & ICT, Zorg & Life sciences, Onderwijs & Research, Overheid, publieke organisaties & openbaar bestuur, stichtingen, NGO’s & belangenorganisaties, Agri & Food, Bouw & Woningcorporaties, Energie, Telecom & Utilities, Financiële dienstverlening en Handel & Retail.

Klik hier om het volledige onderzoek Berenschot Strategie Trends 2022 te downloaden.