Anita Blankestijn benoemd als lid RvT bij ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep verwelkomt in januari Anita Blankestijn en Jonathan Zijp als nieuwe leden van de raad van toezicht. Zij worden respectievelijk lid van de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij volgen Jolande Tijhuis en Jan Boekelman op, die vanwege het einde van de termijn zijn afgetreden.

Anita Blankestijn is haar carrière gestart met een traineeship bij General Electric. Zij heeft daarna verschillende functies vervuld in Europa en vervolgens bij onder andere PostNL en Aegon. Haar huidige werkgever is Dura Vermeer, waar zij de functie van programma directeur digitalisering vervult. De kennis en ervaring die zij meebrengt ligt met name op het formuleren en uitvoeren van strategische verandertrajecten, waarbij de inzet van digitalisering een belangrijke rol speelt.

Portretfoto Anita Blankestijn