Arno Pouw

Benoemd tot lid RvC bij Bakker Tilly

Op 1 juni 2021 is Arno Pouw benoemd als lid raad van commissarissen bij Baker Tilly. Arno Pouw heeft een lange carrière achter de rug bij PwC. Na zijn vervroegde uittreding begin 2017 als partner van PwC, werd hij part time adviseur (als één van de partners van Strategic Management Centre in Laren) van directies en commissarissen van ondernemingen. 

Portretfoto Arno Pouw