Jonathan Zijp benoemd als leden RvT bij ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep verwelkomt in januari Anita Blankestijn en Jonathan Zijp als nieuwe leden van de raad van toezicht. Zij worden respectievelijk lid van de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Zij volgen Jolande Tijhuis en Jan Boekelman op, die vanwege het einde van de termijn zijn afgetreden.

Jonathan Zijp heeft in 2013 zijn Master of Science Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en heeft zijn specialisatie ouderengeneeskunde voltooid aan het Amsterdam UMC. Hij werkte eerder in het ziekenhuis, de huisartspraktijk en medische advisering en is sinds 2020 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan. Daarnaast is hij bij deze organisatie ook nauw betrokken bij regionale capaciteitsplanning in de ouderenzorg, het UNO Amsterdam, de commissie Wet zorg en dwang en het thema zorginnovatie.

Portretfoto Jonathan Zijp