Shirley Drost

Shirley Drost is als bestuurder bij het Dinamo Fonds benoemd, een filantropisch vermogensfonds met als doel: het bevorderen van het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap en het onderhouden/restaureren van monumenten, zodat deze behouden blijven voor toekomstige generaties.

Waarom heeft men u benoemd: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Het Dinamo Fonds wilde graag verder groeien. Ik heb veel ervaring met onder meer het doorontwikkelen van een sterk merk en het creëren van (meer) naamsbekendheid. Met daarbij de lange termijn voor ogen, maar ook het herkennen van kansen op de korte/middellange termijn. Waarin ik mij verder onderscheid is dat ik de huidige tijdsgeest en ideeën van de nieuwe generatie goed kan duiden.'

Portretfoto Shirley Dorst