Besluitvorming commissarissen en toezichthouders

Onderzoek
Doe mee!!!

Goed ondernemingsbestuur, corporate governance, heeft zich in eerste instantie (na de boekhoudschandalen en de opkomst van talloze governancecodes) vooral gericht op structuren en processen. Steeds meer realiseren we ons echter dat het vaak gaat om gedrag, cultuur en individuele opvattingen in de bestuurskamers. In dit wetenschappelijk onderzoek proberen we enkele van deze individuele opvattingen te achterhalen en hoe dit de gezamenlijke besluitvorming kan beïnvloeden. Doe mee aan dit onderzoek!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University/TIAS School for Business and Society. Zij doet al sinds 2008 onderzoek naar commissarissen, onder andere via het Nationaal Commissarissen Onderzoek, maar vanwege de toegenomen aandacht voor psychologische processen in de bestuurskamers is zij daarnaast Psychologie gaan studeren aan de Open Universiteit. Dit onderzoek is onderdeel van haar Masterscriptie ter afsluiting van de specialisatie Arbeid- en Organisatiepsychologie. De begeleiding is in handen van Dr. Karin Proost van de Open Universiteit.

Besluitvorming vragenlijst

Als u meedoet aan dit onderzoek wordt u gevraagd een online vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst het beste invullen op een tablet of een computer aangezien u ook kleine stukjes tekst (casussen) krijgt voorgelegd waarover uw mening wordt gevraagd. Deelname aan dit onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft.

Link naar onderzoek: https://ls3.ou.nl/index.php/646154?lang=nl