Betrek Interne Auditfunctie tijdig bij pensioenakkoord

Pension fund governance

Het pensioenakkoord heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen en organisaties waaraan het pensioenfonds activiteiten uitbesteedt. Danny Tingelaar (Senior Manager Governance, Risk & Compliance Services bij KPMG) geeft zijn visie op de rol van de Interne Auditfunctie rondom het pensioenakkoord. 'Een objectieve en kritische blik kan het bestuur helpen om tijdig bij te sturen op mogelijke tekortkomingen.’

Eerder schreven Monica Swalef (partner en Head of Pensions Advisory bij KPMG) en Gitta Coenen (Manager bij KPMG Pensions Advisory) over governance in het nieuwe pensioenakkoord. Ook de Interne Auditfunctie rondom het pensioenakkoord verdient de aandacht.

Met de Nederlandse inwerkingtreding van IORP II op 13 januari 2019 heeft de Sleutelfunctie Interne Audit zijn intrede gedaan binnen pensioenfondsen. De afgelopen drie jaar zijn diverse fondsen aan de slag gegaan met een pragmatische en proportionele invulling van de Interne Auditfunctie. Veel fondsen hebben de nodige tijd gestoken in de juiste invulling van de Sleutelfunctiehouder en de Vervuller van de Interne Auditfunctie. Ook laat een groot aantal fondsen zien proactief met de Interne Auditfunctie gestart te zijn en de eerste Interne Audits zijn daarmee een feit.

Welke acties ondernemen? 

Het pensioenakkoord is een proces van de lange adem. Het heeft immers vele jaren geduurd om op het punt te komen waar we nu staan. Het zal ook nog de nodige jaren kosten, voordat het nieuwe pensioenstelsel volledig geïmplementeerd is. Ondanks dat veel van het nieuwe pensioenakkoord nog toekomstmuziek is, zijn er nu al acties die de Interne Auditfunctie kan ondernemen.

Tijdshorizon van drie jaar

Op de eerste plaats is het gebruikelijk dat de Interne Auditfunctie een aantal jaren vooruit kijkt. Wat wordt de Interne Auditplanning voor de komende jaren? Een tijdshorizon van circa drie jaar is gebruikelijk binnen de financiële sector. Dat betekent dat de Interne Auditfunctie niet alleen kijkt wat er in 2022 relevant is ten aanzien van het pensioenakkoord, maar dat ook de daaropvolgende jaren in de risicoanalyse en auditplanning worden betrokken. Het is mogelijk dat 2022 nog te vroeg is om een goede Interne Audit uit te voeren, maar richting 2023 of 2024 zullen Interne Audits in relatie tot het pensioenakkoord zeker relevant en van toegevoegde waarde zijn.

Vroegtijdig interne audit uitvoeren

Op de tweede plaats kan de Interne Auditfunctie van toegevoegde waarde zijn door vroegtijdig een Interne Auditactiviteit uit te voeren rondom bijvoorbeeld:

  1. de strategische heroriëntatie,
  2. de impact ten aanzien van integraal risicomanagement,
  3. een robuust projectplan, waarbij alle radertjes in toereikende mate gedekt zijn, of
  4. de impact op het proces van uitbesteding én impact bij de uitvoeringsorganisaties.

Adviseren en inzicht geven

Deze onderwerpen zijn wellicht lastig te vatten in een concreet normenkader, terwijl de Interne Auditfunctie veelal de feitelijke situatie wil toetsen aan een normenkader. Binnen de standaarden van het Instituut van Interne Auditors (IIA) kennen we echter ook de adviserende of inzichtgevende opdrachten van de Interne Auditor. Processen die subjectiever van aard zijn of projecten die in beweging zijn, kunnen prima voorzien worden van de relevante inzichten van de Interne Auditfunctie.

Onafhankelijk en objectief

In onze optiek is de Interne Auditfunctie goed gepositioneerd om onafhankelijk en objectief inzichten te verschaffen in de aanloop naar en tijdens de implementatie van het pensioenakkoord. Een concreet normenkader is daarbij niet noodzakelijk. Een objectieve en kritische blik kan het bestuur helpen om tijdig bij te sturen op mogelijke tekortkomingen. Het gehele dossier rondom het pensioenakkoord is groot en complex. Reden te meer om de Interne Auditfunctie tijdig te betrekken en van toegevoegde waarde te laten zijn.

Klik hier voor contact met Danny Tingelaar.