On board

Toezicht en toezichthouders in het nieuws

'Aegon kiest voor miljoenenbonussen topman na verhuizing naar Bermuda'

Zouden de acht commissarissen van Aegon -voordat ze dit besluit hebben genomen - uitgebreid gesproken hebben over de invloed van dit beloningsbeleid op factoren als machtsongelijkheid, het ongezegde in de organisatie en blinde vlekken, denkfouten bij de ceo? Ofwel wat is de invloed van dit beleid op de cultuur van de (lerende) organisatie bij Aegon?

Hoe hangt dit besluit en beleid logischerwijze samen met ESG? Tenslotte, als de concurrenten het slecht doen op het gebied van ESG, dan kan je het zelf ook slecht doen en toch hoge bonussen realiseren. Of zie ik dat verkeerd? Of heeft alleen de remuneratiecommissie een voorstel gedaan voor dit beleid en voelden de andere commissarissen zich verplicht om dit advies over te nemen zonder kritische eigen reflectie? Of is de raad weinig divers samengesteld met alleen economen en juristen die vanuit eenzelfde governance paradigma handelen en dus denken dat dit beleid het enige juiste is?

En wat maakt dat de werknemers dit beleid goedkeuren? Zijn de salarissen van de medewerkers relatief even hoog of is nu al sprake van een grote machtsongelijkheid in de organisatie en hebben ze weinig invloed durven of kunnen uitoefenen op dit voorgestelde beloningsbeleid? Dit stukje in het Het Financieele Dagblad roept zoveel vragen bij me op.

(Bron: reactie op LinkedIn van Marilieke Engers)

Gelieerde bestuurders en commissarissen

Gelieerde bestuurders en commissarissen hebben een dubbele loyaliteit. Zij zijn loyaal aan zowel de rechtspersoon als hun achterman, zoals een aandeelhouder, een overheid of de medezeggenschap. Koen de Roo en Heleen Kersten bespreken in het tijdschrift Ondernemingsrecht dat de inzet van gelieerde functionarissen naar geldend recht aanvaardbaar is en verkennen de mogelijkheden en grenzen.

(Bron: Stibbe. Lees hier hele artikel)

Rvt Delft wist van keihard rapport inspectie

De raad van toezicht (rvt) van de Technische Universiteit Delft was op de hoogte van het snoeiharde rapport over sociale veiligheid van de Inspectie van het Onderwijs en de rol van het college van bestuur daarbij (wanbeleid, aldus de inspectie).

Maar de raad deed alsof zijn neus bloedde en besloot cvb-voorzitter Tim van der Hagen daags voor openbaarmaking van het rapport te herbenoemen. Dat schrijft de Delftse universiteitskrant Delta. Volgens de rvt stond in het rapport van de inspectie niets wat herbenoeming in de weg zou staan. Daarom bleef tijdens de sollicitatieprocedure, waarbij ook leden van de medezeggenschap waren betrokken, het vernietigende rapport van de inspectie nagenoeg onbesproken.

(Bron -en meer lezen- kijk hier)

Onderzoek failliet Imtech was als een spelletje Cluedo

Voormalig bestuurders, commissarissen, accountant KPMG en banken van het failliete beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech betalen samen €60 mln aan de schuldeisers. Dat akkoord liet negen jaar op zich wachten, vertellen de curatoren in een terugblik: ‘Iedereen zei: ik ben niet aansprakelijk, je moet bij een ander wezen.’

(Bron: FD)

Handreiking bezoldiging interne toezichthouder

Welke vergoeding biedt je de interne toezichthouders van je praktijk? Daarvoor heeft de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een handreiking uitgebracht. Daarin staat een aantal suggesties om de bezoldiging voor de leden van de eigen toezichthouder vast stellen. (Bron: KNMT)

In de handreiking van de NVTZ staat een aantal algemene uitgangspunten, relevante factoren en praktische zaken toegelicht. Ook is er aandacht voor de bezoldiging bij kleinere instellingen, zoals mondzorgpraktijken.

Lees hier meer.