On Board

Commissarissen en toezichthouders in het nieuws

Jaren bezig geweest met vrouwenquotum

Na jarenlang gesteggel is de kogel sinds enkele weken definitief door de kerk. Vanaf waarschijnlijk januari 2022 is er een vrouwenquotum. De raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet dan voor zeker een derde uit vrouwen bestaan.

'Als ik bedenk dat ik hier mijn hele carrière mee bezig ben geweest', verzucht Petri Hofsté. Ze is de machtigste commissaris van Nederland met commissariaten bij Rabobank, Achmea, Pon en Fugro. De eerste vrouw die de lijst van 100 invloedrijkste commissarissen aanvoert. Hofsté is blij met het quotum. 'Jonge meiden vinden het thema belangrijk omdat het nog een issue is. Dat zie ik aan mijn dochter, die net is gaan studeren. Het is voor hen nog een issue omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij met hun talenten dezelfde kansen krijgen.'

(Bron: NOS)

+++

Stoelendans rvc Sligro

Tegelijkertijd met de omzetcijfers over het derde kwartaal maakt Sligro de voordracht van maar liefst drie commissarissen bekend. Het gaat om voormalig Refresco-cfo Aart Duijzer, Angelique de Vries van Salesforce en Inge Plochaet, een Belgische multicommissaris die voorheen managementfuncties bij AB InBev heeft vervuld. Daarmee speelt Sligro in op het vertrek van twee commissarissen, en het naderende vertrek van de commissaris die voorzitter is van de boekhoudcommissie in 2023.

(Bron: FD)

+++

AFAS stelt raad van commissarissen aan

Softwarebedrijf AFAS krijgt een raad van commissarissen (rvc). Dat heeft financieel directeur Arnold Mars bekendgemaakt.

Arnold Mars (cfo) heeft samen met Bas van der Veldt (ceo) de leiding over het familiebedrijf, dat door hun vaders, Piet Mars en Ton van der Veldt is opgericht. Volgens Mars is het instellen van een rvc nodig zodat om de afstand tussen de oprichters en de huidige eigenaren te verminderen: 'Je moet realistisch zijn: AFAS is in ontwikkeling. Het is een familiebedrijf, de afstand tussen de tweede generatie en eerste generatie wordt groter.'

(Bron: BNR)

+++

'Rest rvc kijkt collectief naar auditcommissie'

Oud-directeur Paul Koster van beleggersvereniging VEB over de vraag of de controle op bestuurders tekort schiet:
'Ja. Ik heb bij vergaderingen gezeten van bedrijven - ik zeg niet welke - waarin de raad van commissarissen bij belangrijke financiële beslissingen collectief naar een lid van het auditcomité zat te kijken. Dat is binnen de rvc de financiële expert. De rest heeft zelf geen idee waar het over gaat en probeert zo zijn verantwoordelijkheid van zich af te duwen. Dat kan echt niet. Ik zeg overigens niet dat iedereen het fout doet. Maar we zagen het dus bij SNS, en recent ook weer weer bij het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande.'

(Bron: FD)

+++

Beloningsbeleid uitleggen aan je eigen vader

Topcommissaris en oud-Randstad-cfo Robert Jan van de Kraats is in het blad Management Scope transparant over het belang van transparantie rond het beloningsbeleid:

Hoe belangrijk is transparantie over het beloningsbeleid? De raad van commissarissen heeft de discretionaire bevoegdheid om binnen het remuneratiebeleid naar eigen inzicht de hoogte van de beloning vast te stellen of aan te passen. De buitenwereld ervaart dat vaak als een black box.

‘Het is juist goed dat je als buitenstaander niet in die doos kunt kijken, omdat de noodzakelijke context of inzichten ontbreken. De raad van commissarissen moet transparant zijn over de principes van het beloningsbeleid, zonder in details te treden. Stel, een aandeelhouder vraagt: hebben de bestuurders hun targets gehaald? Dan kun je als raad van commissarissen zeggen: “Alles in aanmerking nemende, heeft de rvc vastgesteld dat de prestaties de toegekende bonus rechtvaardigen.” Uiteraard moet je een compleet beeld hebben, zodat je eventuele vragen daarna goed kunt beantwoorden.

Mensen missen vaak de context om het te snappen. Dat gold ook voor mijn vader, nu bijna 90. Toen ik nog bij Randstad werkte, zocht hij in het jaarverslag altijd mijn salaris op. En dan zei hij: “Je zult het wel verdiend hebben, maar begrijpen doe ik het niet.” Cruciaal bij discretie is een authentieke en autonome opstelling van de commissarissen. Ik kan voor alle bedrijven waar ik toezicht houd uitleggen hoe we tot de uiteindelijke pay-out zijn gekomen. Daar sta ik voor, ik heb niets te verbergen. Hetzelfde geldt voor mijn eigen beloning als commissaris en destijds als bestuurder.’

(Bron: Management Scope)