On Board

Toezichthouders in het nieuws

Organigram

Governance modellen zijn vaag

Gisteren woonde ik een symposium bij over governance modellen, die beschrijven hoe toezichthouders en bestuur idealiter samenwerken. Wat me opviel, is dat veel modellen te vaag zijn over wie echt de macht heeft, waardoor de voorzitter automatisch (te)veel macht krijgt zonder expliciete afspraken over hoe deze macht wordt beteugeld. Probeer de organigram maar eens te tekenen: waar positioneer je de voorzitter, de bestuurders, de toezichthouders, de commissies, de voorzitters van de commissies, de secretaris? En, hoe worden besluiten precies genomen? Formeel of informeel?

(Bron: Marilieke Engbers op LinkedIn)

Herrie in de top van Schiphol

De top van Schiphol is verdeeld over ingrijpende veranderingen in de koers van de luchthaven. Maar een aantal verregaande besluiten wil de raad van commissarissen nog voor 1 juni doorzetten, zodat de nieuwe president-directeur Pieter van Oord voor voldongen feiten wordt gesteld, onder meer een nieuwe lening van €7 miljard.

Ingewijden spreken tegen De Telegraaf over ’grimmige’ vergaderingen van de rvc. Schiphol heeft onder de net vertrokken tijdelijke topman Ruud Sondag, die anderhalf jaar aan het roer stond, ingrijpende keuzes gemaakt. De luchthaven kwam in februari 2023 met het zogeheten ’achtpuntenplan’ om Schiphol weer in balans met de omgeving te brengen.

De luchthaven stelt in een reactie dat de rvc ’alles bekijkt en weegt vanuit verschillende invalshoeken en belangen’. 'De rvc discussieert daar ook zo over. De raad staat unaniem achter de strategie en steunt het achtpuntenplan', zo meldt een woordvoerder van de directie. De rvc heeft geen eigen onderzoek gedaan naar het achtpuntenplan. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan door het team rond de directie, zo meldt Schiphol en wijst op de onlangs verschenen zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse. Deze was volgens mede-opdrachtgever KLM niet volledig op het vlak van de gevolgen voor de werkgelegenheid, vestigingsklimaat en weglekeffecten naar de andere luchthavens.

(Bron: De Telegraaf)

Aanvallender en met meer initiatief spelen

PSV-commissaris Klaas Dijkhoff over kampioenschap 

‘Hoe je nu kunt spelen, is een gevolg van het gegeven dat we bestuurlijk ook aanvallender, met initiatief konden gaan spelen. In veel seizoenen hadden we plannen, maar konden we pas handelen als we verkocht hadden. Een paar jaar geleden hebben we met de directie de vraag gesteld: hoe creëren we nou de ruimte zodat we wel het initiatief kunnen hebben? Vroeger had ik iemand in de familie bij wie na de storting van het loon het saldo altijd op nul stond. Dan loop je iedere keer achter de feiten aan. Zo ging dat hier ook. Er is heel gericht toegewerkt naar initiatief nemen. Dat is geen garantie voor succes, want dan kan het nog steeds misgaan. Vervolgens moeten de goede mensen in de directie zitten om het initiatief te nemen. En die moeten de juiste coaches en spelers halen.’

Ziekenhuisbestuurder en commissaris Robert van der Wallen: ‘De basis van het succes is de governance. Die is hier toch wat overzichtelijker dan bij andere clubs in dit land. Daar begint het al. De laatste veertig jaar is PSV de meest stabiele club geweest. Dat komt door de rust in de stichting, directie en de rvc. In de coronacrisis verloren we 22 miljoen en zagen we het eigen vermogen uithollen naar achttien miljoen. We zijn niet in paniek geraakt, maar alle alarmbellen gingen echt wel af. Ik denk dat wij daar onze rug recht hebben gehouden om te zorgen dat ons eigen vermogen weer een positieve impuls zou krijgen.’

(Bron: VI)

Overweeg governance pensioenfondsen

Het is noodzakelijk om de governance van pensioenfondsen te heroverwegen. De risicoverschuiving in het nieuwe pensioenstelsel vereist dat de governance een verdergaande bescherming biedt aan pensioendeelnemers.

Een betere governance komt het functioneren van het pensioenfonds ten goede en is in het belang van pensioendeelnemers. Pensioenfondsen krijgen van doen met nieuwe eisen aan de interne beheersing (zorgplichten, aansturing van de uitbestedingsketen, digitalisering en duurzaamheid). Ze komen voor de vraag te staan hoe zij hun eigen organisatie kunnen versterken, zodat zij tegen deze nieuwe uitdagingen zijn opgewassen. Wellicht is een verdergaande consolidatie vereist onder pensioenfondsen om deze versterking te realiseren tegen acceptabele kosten. Wij benoemen zes principes voor een goede governance en werken die uit in hoofdlijnen en details.

(Bron: Netspar)