On board

Toezichthouders in het nieuws

De eerste 100 dagen als president-commissaris bij Rabobank van Marjan Trompetter

Als commissaris introduceerde u het agile vergaderen. Sloeg dat aan?
‘Jazeker. Inmiddels werken alle commissies binnen de rvc op die manier. Naast alle reguliere onderwerpen bepalen we welke thema’s extra aandacht vragen. Dat kan een actuele ontwikkeling zijn of een strategisch vraagstuk. Binnen de rvc worden die thema’s uitgediept. Die werkwijze draagt er mede aan bij dat we een waardevolle gesprekspartner zijn voor het bestuur.’ 

(Bron: Management Scope)

Duco Sickinghe vertrekt bij KPN: 'Maak een whatsApp-groep'

Duco Sickinghe nam deze week afscheid als president-commissaris bij KPN. ‘Ik droom van rust en harmonie. De rest komt wel weer. Als commissaris mag je veel vragen, maar niet te veel vinden.’ Duco Sickinghe houdt de dingen graag simpel. Kijk, je kunt heel ingewikkeld en belangrijk doen over het leiden van de raad van commissarissen van een miljardenbedrijf, maar 'uiteindelijk moet je gewoon vergaderingen in goede banen leiden'. Zijn belangrijkste verdienste als president-commissaris van KPN? 'Ik ben een WhatsApp-groepje begonnen voor de hele raad.' Dat communicatiemiddel bleek belangrijk om van deze groep drukbezette professionals een hecht team te smeden, wat weer nodig bleek om te zorgen dat alle commissarissen zich veilig voelden om dingen te zeggen waar ze niet zeker over waren.

(Bron: FD)

Ervaringsdeskundige als toezichthouder

Het aanstellen van getalenteerde ervaringsdeskundigen als toezichthouder is een verrijking voor de raad van toezicht. Dat stellen Audrey van Schaik en ervaringsdeskundige Nico de Louw, rvt-leden bij de Amsterdamse ggz-aanbieder Arkin. ‘Ervaringsdeskundigheid in de rvt draagt eraan bij dat de afstand tussen werkvloer, raad van bestuur en raad van toezicht kleiner wordt.’ Nico de Louw is zo’n ervaringsdeskundige. In zijn jonge jaren is hij intramuraal opgenomen geweest, sindsdien heeft hij de kliniek als patiënt niet meer van binnen gezien. Zijn ervaringen tijdens die opname – met name de isoleercel – zijn hem zijn leven lang bijgebleven. Nu maakt hij gebruik van de kennis die hij de afgelopen jaren in zijn werkzame en persoonlijke leven heeft opgedaan. Zo was hij onder meer in directiefuncties werkzaam bij organisaties voor chronisch zieken en de ggz en werkte hij voor het ministerie van WVC (nu VWS). Hij vertelt: ‘In mijn werk heb ik speciale interesse gehad voor inhoudelijke ontwikkelingen in de ggz, zoals de ambulantisering, de implementatie van de herstelgedachte, aandacht voor somatiek en de implementatie van het model van Active Recovery Triad (ART).’

(Bron: Zorgvisie.nl)

OR KLM boos

De OR van KLM verwijt de raad van commissarissen onzorgvuldigheid en niet nakomen van afspraken in de procedure rond de benoeming van een nieuwe president-directeur. ‘We zijn niet een beetje, maar behoorlijk boos,’ aldus OR-voorzitter Dario Fucci. ‘Van wezenlijke invloed van de medezeggenschap’, stelt OR-voorzitter Fucci, ‘lijkt nu geen sprake meer. Air France en de rvc hebben al hun oordeel geveld. Dat de naam van Rintel, nog los van wat de OR inhoudelijk van haar als kandidaat vindt, al breed uitgemeten op straat ligt is bovendien vervelend. Zo ga je niet met mensen om. Je vraagt je je dan af wat voor zin het nog heeft advies te geven. We voelen er veel ongemak bij dat rondom deze benoeming alles zo zichtbaar plaatsvindt.’

(Bron: ORnet)

NBA betreurt beperkte voorstellen Corporate Governance Code

Volgens de NBA zijn de actualisatievoorstellen van de Corporate Governance Code te beperkt. Diverse aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector zijn niet overgenomen. De vereniging dringt erop aan om dat alsnog te doen.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft de afgelopen weken een consultatie gehouden over actualisatievoorstellen van de Code. In deze actualisatie staan onder meer voorstellen die in lijn zijn met Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheid, bestuur, diversiteit en de rol van de aandeelhouder. Accountantsvereniging NBA reageert teleurgesteld dat enkele aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector niet zijn meegenomen.

(Bron: CM Web)

Verklaring omtrent risicobeheersing

In de voorstellen wordt specifiek aandacht besteedt aan klimaatrisico’s. De NBA zegt absoluut een meerwaarde te zien in een verplichte Verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. ‘In dat licht betreuren wij het dat, ondanks de genoemde positieve aanbeveling door de minister van Financiën, de hierop betrekking hebbende aanbeveling van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), verder uitgewerkt door de Universiteit Leiden, niet is overgenomen in de actualisatievoorstellen,’ schrijft het bestuur van de NBA in een reactie.