'Commissaris zijn is een vak. Het begrip nevenfunctie is achterhaald'

DE PORTEFEUILLE VAN…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Daniëlle Melis, bestuurder/commissaris in de financiële sector, 49 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter Stichting Madurodam.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid rvc Triodos Bank, lid rvt Kempen Capital Management Beleggingsfondsen, lid rvc Blue Sky Group, lid rvt Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten, bestuurder Algemeen Pensioenfonds Stap.

Waarom heeft men u benaderd voor deze functie: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Het was mijn oprechte interesse in Madurodam, mijn ervaring in de financiële sector, deskundigheid op het gebied van strategie, governance en finance en eerdere ervaringen als voorzitter die mij aan tafel hebben gezet. Mijn persoonlijke drive en enthousiasme om mij belangeloos in te zetten voor deze bijzondere organisatie, is wat ik meeneem naar Madurodam en in het bijzonder naar dit bestuur.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Ja zeggen tegen deze prachtige functie is ingegeven door het feit dat ik mijn professionele kennis en ervaring niet alleen wil inzetten voor de financiële sector, maar ook voor totaal andere organisaties die een bijdrage leveren aan een betere wereld, die bijdragen aan een mooiere wereld. Bijdragen aan de missie van Madurodam als groep, het meedenken over de toekomst van Madurodam als social enterprise en daarmee het verschil mogen maken voor kinderen en families: dat zijn zaken waarvoor ik mij vanuit mijn rol als voorzitter van het bestuur van Stichting Madurodam met volle overgave wil inzetten.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Naast de gesprekken met de selectiecommissie en NR, heb ik gesproken met de algemeen directeur en de vertrekkende voorzitter en heb ik mij goed laten informeren.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb veel gelezen, maar ik heb vooral ook veel gesprekken gevoerd. Ik kijk terug op vele kopjes koffie en wandelingen in en om het park en heb gesproken met vele Madurodammers, werkzaam op allerlei plekken in de organisatie. Stuk voor stuk gesprekken met gepassioneerde mensen met een groot hart voor Madurodam.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan het bestuur daarbij spelen?

'By far de belangrijkste uitdaging voor Madurodam en de nieuwe directie is de impact van corona op Madurodam geweest. De sluiting van het park had grote gevolgen voor Madurodam en de maatschappelijke gevolgen van de pandemie op onze samenleving, op kinderen en hun familie, hebben grote impact gehad op Madurodam als groep, alle medewerkers, de bezoekers en de projecten die Madurodam steunt. Als bestuur moet je het belang van de organisatie in dergelijke tijden dienen, hoe moeilijk soms ook.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het is buitengewoon leerzaam om te mogen werken voor een organisatie die bijdraagt aan een betere wereld. Dat inspireert mij.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Het zijn van bestuurder en commissaris vraagt tijd en commitment. Ik bewaak het aantal functies dat ik bekleed voor mijzelf zeer bewust en opereer uiteraard binnen de kaders van de wet. Ik ben overigens van mening dat ‘voldoende bestuurlijke aandacht’ zich niet perse laat vangen in een maximum aantal commissariaten. Voldoende tijd vrij kunnen maken als commissaris is essentieel, ik ben echter geen voorstander van het bij wet beperken van het aantal commissariaten.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Ik werk fulltime als bestuurder/commissaris in diverse rollen.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Commissaris zijn is een vak. Het begrip nevenfunctie is achterhaald. Commissarissen anno 2021 zijn professionals, betrokken toezichthouders, steeds vaker sparring partner en adviseur van bestuurders: vakbekwaam, proactief en geïnformeerd. Commissarissen opereren steeds vaker in een maatschappelijk complex stakeholderveld met een toegenomen aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid. De waardering voor de verantwoordelijkheden en tijdsbesteding van commissarissen, alsook – waar passend – een marktconforme beloning van commissarissen, is een punt waar ik graag aandacht voor zou willen vragen.'