On board Commissarissen in het nieuws Feb 2022

On board

RvC misleidt aandeelhouders Ajax

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zet grote vraagtekens bij de besluitvorming van Ajax rond het functioneren van voormalig directielid Marc Overmars. Volgens de beleggersvereniging heeft de raad van commissarissen aandeelhouders 'misleid' door signalen over grensoverschrijdend gedrag van Overmars onder de pet te houden tijdens een recente vergadering.

(Bron: FD)

SnowWorld, a man's world?

SnowWorld benoemt toch een vrouw in de raad van commissarissen en voldoet daarmee aan het wettelijke quotum. Dat maakte het bedrijf vrijdag voorbeurs bekend. Het gaat om Lian Doesburg, een interim financieel professional met 'veel kennis en kennis en ervaring op financieel gebied', aldus het persbericht. Met deze voordracht voorkomt SnowWorld op de valreep een overtreding van de wet. Als nieuwe benoemingen niet voldoen aan het quotum, zijn deze per definitie nietig, zo verklaarde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), deze week tegen het FD. Een vacature blijft dan openstaan, daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Oorspronkelijk was SnowWorld van plan twee nieuwe, mannelijke commissarissen te benoemen en botste daarmee met het wettelijke vrouwenquotum, waardoor hun benoemingen nietig zouden zijn. De voordracht van de twee mannen stond voor vrijdag op de agenda van een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava).

(Bron: FD)

Peter….

Op LinkedIn veranderden enkele honderden vrouwen onlangs hun voornaam naar Peter. De reden? Er zouden in Nederland meer CEO’s (van beursgenoteerde bedrijven) zijn die Peter heten, dan vrouwelijke CEO’s. Hieruit blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de absolute top van het Nederlandse bedrijfsleven. Banken.nl besloot de proef op de som te nemen en ging op onderzoek uit. Het resultaat? Er is geen enkele topbestuurder in de (onderzochte) Nederlandse bancaire sector die Peter heet, wel zijn er drie vrouwelijke CEO’s in de lijst terug te vinden.

(Bron: Banken.nl)

Raad van commissarissen vindt klimaatcrisis prioriteit, maar handelt er niet naar

In de aanloop naar COP26 – de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november – deden business school INSEAD en executive search en consultancy firma Heidrick & Struggles wereldwijd onderzoek onder zo’n 300 leden van Raden van Commissarissen (RvC’s). Het doel was inzicht te krijgen in de kennis van commissarissen over de impact van klimaatverandering op hun onderneming en de mate waarin het thema onderdeel is van hun rolinvulling. Er blijkt een duidelijke discrepantie te zijn tussen wat commissarissen zeggen over de impact van klimaatverandering en wat ze daar feitelijk aan doen. Een gebrek aan kennis en inzicht is een belangrijke oorzaak.

(Bron: Duurzaam ondernemen)

Bewaar klimaat niet tot de rondvraag

Meervoudig toezichthouder Elfrieke van Galen - ze is onder meer lid van de rvc's van afvalverwerker Meerlanden en bij Schiphol, waar ze de portefeuille duurzaamheid heeft - vindt het beeld uit bovengenoemde enquête herkenbaar:

‘Wat betreft klimaat en duurzaamheid lopen de raden van bestuur voor op de raden van commissarissen. Dat wringt. Als individuen kennen commissarissen het klimaatprobleem natuurlijk wel, ze lezen ook kranten. Wat ontbreekt is dat ze zich er echt in verdiepen en begrijpen wat de consequenties voor het bedrijf zijn. Bij elk punt van de agenda, zoals de begroting en de strategie, zou duurzaamheid aan bod moeten komen. En niet ergens aan het eind, bij de rondvraag, dat werkt niet.’

(Bron: Trouw)

Wie krijgt er post van de Monitoring Commissie?

Management Scope had een boeiend interview met Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en zelf commissaris bij ASMI en EY (voorzitter) en non-executive bij Viatris en HSBC.

We geven hieronder de passages uit het interview weer over de brieven die de Monitoring Commissie verstuurt naar bedrijven ‘waar evident verbetering’ mogelijk is bij de naleving van de code:

Gaat u de bedrijven die de code niet voldoende naleven aanspreken?
‘Dit jaar krijgen de grootste uitbijters voor het eerst een aandachtspuntenbrief van de commissie, waarin we wijzen op de plekken waar we gebrekkige naleving hebben geconstateerd, dan wel waar de kwaliteit van de uitleg achterblijft. We wijzen op bestaande aansprekende voorbeelden van hoe het anders kan, in de verwachting dat de vennootschap die tips ter harte neemt.’

Naar Frans model.
‘Ja, naar Frans model, al zijn de Fransen net weer wat strenger. Ik wil vennootschappen een concreet handvat geven om op te schuiven in de richting van bestaande good practices.

Welke bedrijven kunnen een brief van u verwachten? En hoeveel brieven denkt u te gaan schrijven?
‘Dat ga ik u niet vertellen. De commissie heeft gekozen voor een benadering zonder naming and shaming. We hebben een aantal vennootschappen geïdentificeerd waarvan we denken dat er evident verbetering mogelijk is. Nogmaals: ik wil die bedrijven vooral helpen om de code beter na te leven. Ik heb zeker niet de ambitie om iedereen die niet optimaal presteert een brief te sturen. Het zal in eerste instantie om een klein stapeltje gaan.’

Minder dan tien brieven?
‘Zeker minder dan tien.’

Zit er onwil bij deze ondernemingen?
‘Nee, ik ga niet van onwil uit. Ik heb geen enkele aanleiding om aan te nemen dat vennootschappen de code niet serieus nemen of niet belangrijk vinden. Vaak zal het gaan om een beperkte capaciteit, of aan gebrek een goede voorbeelden.’

Verderop in het interview licht Van der Meer Mohr toch een stipje van de sluiter op van de bedrijven die een brief van de Monitoring Commissie tegemoet kunnen zien:

U wilt onderwerpen als langetermijnwaardecreatie, stakeholderdialoog, de rol van aandeelhouders en diversiteit verder uitwerken. Over dat laatstgenoemde thema gesproken: u bent in uw tussenrapportage heel uitgesproken. Diversiteit wordt te veel gezien als een verplicht nummer, stelt u vast… Hoe kan dat nou?
‘Vooropgesteld: ook hier is weer een enorme spreiding te zien. Voor de voorlopers is diversiteit allang geen issue meer. Ze hebben een ambitie, een plan, ze rapporteren over hetgeen is bereikt en diversiteit is onderdeel van het dagelijkse talentmanagement. Maar er zit ook een aantal bedrijven in de achterhoede, jaar in jaar uit. Die blijven achter met zowel het formuleren van het diversiteitsbeleid als het rapporteren erover. Dan staat in het jaarverslag: we zijn ons zeer bewust van het feit dat er alleen maar mannen in onze raad van bestuur zitten. Punt. Ja? En dan? Er wordt geen enkel vervolg aan gegeven. Dan denk ik: hoe is dat nou toch mogelijk? Is er dan helemaal niets veranderd? Nou, die achterlopers kunnen dus zo’n aandachtspuntenbrief van de commissie verwachten.’

(Bron: Management Scope)