Commissarissen in het nieuws - mei 2022

On Board
Media

Aandeelhouders Philips stemmen massaal tegen bonussen commissarissen

De aandeelhouders van Philips hebben hun ongenoegen over het beleid van het technologiebedrijf geuit door een bonusvoorstel voor de commissarissen massaal weg te stemmen. Wat VEB-directeur Gerben Everts betreft moet Philips-topman Frans van Houten opstappen.

Bijna tachtig procent van de aandeelhouders stemde tijdens de online aandeelhoudersvergadering tegen het voorstel van de raad van commissarissen om topman Van Houten een bonus van 1,8 miljoen euro te verlenen. Onder meer de problemen met slaapapneu-apparaten van het concern zorgen voor onvrede. De waarde van het aandeel Philips is gehalveerd.

(Bron: Accountant.nl)

Quotum niet gehaald

Veel beursgenoteerde bedrijven hebben nog niet voldoende vrouwen benoemd in de raad van commissarissen. Uit een inventarisatie van dagblad NRC blijkt dat 26 van de ruim 100 beursgenoteerde bedrijven in Nederland nog niet voldoen aan een begin dit jaar ingesteld quotum.

Dit quotum schrijft voor dat in de raad van commissarissen van bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn, minimaal een op drie leden een vrouw is. Een kwart van de bedrijven waarvoor deze regel geldt, voldoet hier nog niet aan. Dan gaat het onder meer om Basic-Fit en Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd. Twaalf van de bedrijven hebben zelfs nog geen enkele vrouwelijke commissaris.

(Bron: nu.nl)

Stappenplan diversiteit

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwicht te brengen. De ondernemingsraad moet dit stimuleren. Een stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) is hierbij een handig hulpmiddel.

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. Deze nieuwe wet moet zorgen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van de organisatie. Onder meer door de invoering van een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (rvc) en van streefcijfers voor het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de rvc en leidinggevende functies. Het is één van de taken van de OR om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). De OR heeft verschillende bevoegdheden om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Het stappenplan Aan de slag met diversiteit in de (sub)top (pdf) van de SER is hierbij voor de OR een handig hulpmiddel. Lees hier meer over dit stappenplan. 

(Bron: Rendement.nl)

Just Eat Takeaway keihard onderuit

Twintig jaar lang waren maaltijdbezorgdienst Just Eat Takeaway en zijn topman Jitse Groen absolute succesnummers. Maar die tijden zijn voorbij. Afgelopen woensdag mislukte een poging om boze beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering te kalmeren. Vandaag zakt de koers opnieuw fors weg. Wat is er aan de hand?

Investeerders als Cat Rock Capital en Lucerne eisten dat de bedrijfstop ingreep. Zo drong Cat Rock, dat bijna 7 procent van de aandelen bezit, in een open brief aan op de vervanging van financieel bestuurder Brent Wissink en de langst zittende commissarissen. Ook volgens Lucerne heeft topman Jitse Groen zich omgeven met 'ja-knikkers', en heeft het bedrijf in de raden van bestuur en commissarissen meer kritische geluiden nodig.

(Bron: RTL Nieuws)

Staat neemt relatie met landsadvocaat onder de loep en stelt strengere eisen

Moet de staat advocatendiensten wel afnemen bij één kantoor, of is het een optie de landsadvocaat in eigen huis te halen? Dat is een van de vragen waarover een commissie zich in opdracht van de overheid gaat buigen, in de nasleep van het fraudeschandaal bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat.

Dat kantoor krijgt alvast strengere eisen opgelegd. Dat schrijft minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz aan de Tweede Kamer. Pels Rijcken kwam vorig jaar in opspraak door een grootschalige fraudezaak rond voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje. Die verduisterde in totaal 11 miljoen van klanten. Reden om de gang van zaken bij het kantoor en de relatie tussen staat en landsadvocaat onder de loep te nemen. Vooruitlopend daarop is het contract met Pels Rijcken alvast aangescherpt. Daarin staat dat er binnen het kantoor een aantal functionarissen werkzaam moeten zijn die voldoende onafhankelijk gepositioneerd zijn om de review-functie op een goede manier te kunnen invullen. ‘Het gaat concreet om een Risk & Compliance Officer, Security Officer, Financial Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming. Daarnaast heeft de landsadvocaat mij laten weten dat er een raad van commissarissen (rvc) zal worden ingesteld die wordt belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur, de realisatie van de strategische doelstellingen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert.’ De overheid gaat daarnaast jaarlijks openbaar maken welke kosten er zijn gemaakt voor het inzetten van de landsadvocaat. Bovendien moet er periodiek gerapporteerd worden door Pels Rijcken, onder meer naar aanleiding van periodiek te houden audits. 

(Bron: Accountancyvanmorgen.nl)