De portefeuille van... Annemieke Roobeek

'De gouden driehoek in de governance vind ik uitermate belangrijk'
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Prof. dr. Annemieke Roobeek (1958), hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement op Nyenrode Business Universiteit, Oprichter/directeur van MeetingMoreMinds en 30 jaar ervaring als commissaris in diverse bedrijven, organisaties en sectoren.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid van de raad van commissarissen van Randstad Groep Nederland B.V. een full-service dienstverlener. Hieronder vallen alle labels, zoals Randstad, TempoTeam, Yacht etc.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Eneco N.V., SolarDuck, Social Finance NL. Ik ben commissaris geweest bij KLM, ABN AMRO, Abbott, PCM Uitgevers, Aedes, Fortis NV/AG, en toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben benaderd omdat ik naast expertise over innovatie, duurzaamheid en strategie in tijden van transformaties, veel kennis heb van hoe je de governance in een gouden driehoek het beste gestalte kan geven. Betrokkenheid van medewerkers bij strategie-ontwikkeling vind ik belangrijk om vroegtijdig een draagvlak te krijgen en om de collectieve intelligentie optimaal te benutten. Op Nyenrode geef ik het executive programma Moderne Medezeggenschap voor toppers in de medezeggenschap. Daardoor kan ik in veel bedrijven zien hoe de verhoudingen lopen en waar verbeteringen mogelijk zijn.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De vertegenwoordigers van de Medezeggenschap van Randstad Groep Nederland gaven aan dat ze naar een volwassen governance wilden gaan en dat ik daarvoor geknipt was. De inhoud van dit commissariaat is buitengewoon actueel, omdat trends in de arbeidsmarkt vaak als eerste opgemerkt worden in de cijfers van een full-service bedrijf als Randstad. Interessant is ook dat de raad van bestuur goede internationale vergelijkingen maakt en ook op het gebied van regulering van de arbeidsmarkt en bescherming van werknemers expertise aan boord heeft.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Er is vooraf met de medezeggenschap gesproken over de issues die speelden. Met de bestuurder van Randstad Groep Nederland zijn interviews geweest. Op zich werd de rol van de commissaris door de toenmalige bestuurders nogal klein gemaakt, maar nu na bijna twee jaar is de rol van commissaris veel inhoudelijker geworden. Due diligence is daarnaast op basis van jaarverslagen, media-onderzoek en doorvragen op basis van eigen ervaring gedaan. Uiteindelijk moet het toch in de praktijk gebeuren.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb gevraagd of er werkbezoeken georganiseerd konden worden, zodat ik de verschillende labels en activiteiten van Randstad Groep Nederland beter kon plaatsen. Zo ben ik met de directeur HR een dag op pad geweest en toen ik daar enthousiast over terugkoppelde in de rvc vergadering, wilden de andere commissarissen ook graag mee op werkbezoek. Dus we zijn onlangs ook weer een dag op pad geweest en dat is ook heel goed voor de onderlinge, informele kennisuitwisseling. Verder heb ik een aantal informele en formele overlegmomenten met de Centrale Ondernemingsraad ingepland, om aan te voelen en te horen wat er in de verschillende organisaties speelt.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen? 

'Een wereldwijde topspeler zoals Randstad heeft niet alleen een toonaangevende rol in de discussie over het arbeidsmarktbeleid, maar heeft ook een reputatie hoog te houden. Dat voel je heel sterk bij Randstad Groep Nederland. Op het gebied van goed werkgeverschap, regulering, bescherming van talent dat bij opdrachtgevers van Randstad Groep Nederland werkt, maar ook op het gebied van digitalisering en vooral AI in het matchingsproces zijn er belangrijke stappen te zetten. Deze onderwerpen komen nu ook expliciet in de rvc ter sprake. Ze worden door interne experts toegelicht en zo hebben wij zicht op de ontwikkelingen. Wij brengen overigens elke vergadering ook zelf onderwerpen in waarop we meer de diepte in willen.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'De rvc van Randstad Groep Nederland is divers samengesteld. Er zijn 3 vrouwen en 1 man, waarbij de (interne) voorzitter ook de portefeuille strategie in Randstad wereldwijd heeft. Twee vrouwen zijn extern en hebben ruime professionele ervaring in diverse bedrijven en sectoren. De man is een gepensioneerde Randstad directeur met een brede internationale Randstad ervaring.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Deze thema’s staan vrijwel altijd op de agenda. Digitalisering nog meer, omdat Randstad onlangs ook Randstad Digital heeft opgezet om wereldwijd digitale dienstverlening met specialisten aan te bieden.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze toezichtfunctie past goed in mijn andere activiteiten, omdat ik zowel mijn kennis van elders kan inbrengen, maar ook nieuwe inzichten opdoe.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik heb geen vijf commissariaten bij grote rechtspersonen, omdat ik dat niet verantwoord vind. Je moet altijd klaar kunnen staan als er iets gebeurt en dan moet je daar ruimte voor hebben. Met mijn andere hoofdactiviteiten, zoals mijn hoogleraarschap en als adviseur vanuit MeetingMoreMinds kan ik dat combineren. Als je alleen beroepscommissaris bent lijkt het mij dat je snel out of touch raakt met de basis en de ontwikkelingen in de markt. Ik pleit daarom voor commissarissen die actief zijn en van vele markten thuis zijn, maar ook duidelijk aantoonbaar maatschappelijke activiteiten doen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Als ik de huidige toezichtportefeuille neem, dan is dat ongeveer 45% van mijn werktijd (en ik maak veel meer dan 40 uur per week!).'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'De gouden driehoek in de governance vind ik uitermate belangrijk. Met Eneco hebben we eind 2022 de 3D Trofee van de SER in ontvangst mogen nemen voor de uitermate goede samenwerking tussen rvb, rvc en Medezeggenschap op de grote thema’s die de continuïteit van de onderneming bevorderen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar met inhoudelijke dialoog en vroegtijdig elkaar betrekken bij vraagstukken, ziet de wereld van governance er een stuk beter uit.'