De portefeuille van Marja Sleeuwenhoek

Wendbaar inspelen op transitie in de zorg
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Marja Sleeuwenhoek, voorzitter raad van bestuur ViVa! Zorggroep, 52 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van commissarissen Salland Zorgverzekeraar.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben benaderd en benoemd vanwege mijn ervaring in verschillende functies in de zorg. Mijn aandachtsgebieden zijn de laatste tien jaar steeds meer ontwikkeld richting bedrijfsvoering en HR. Dit - in combinatie met hoe ik mijn persoonlijke ervaringen benut in de dagelijkse praktijk - maakt dat ik van toegevoegde waarde kan en wil zijn in de rvc van Salland Zorgverzekeraar.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De dynamiek op het gebied van zorgverzekeringen blijf ik interessant vinden. Tien jaar heb ik gewerkt in de zorginkoop (bij Agis Zorgverzekeringen en Zilveren Kruis Achmea), daarna ben ik in bestuurlijke posities in de zorg gaan werken. Zorgverzekeraars kunnen een relevante rol spelen bij de transitie die nodig is in de zorg. De positie als commissaris vormt voor mij een nieuw perspectief, maar ook heel waardevol.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Tijdens de procedure heb ik me verdiept in de resultaten van Salland Zorgverzekeraar over de afgelopen jaren. Veel belangrijker nog vond ik de gesprekken met de raad van bestuur, het managementteam, de ledenraad en de andere leden van de rvc. De wijze waarop ambities worden uitgesproken, risico’s worden geadresseerd, maatregelen worden geformuleerd en uitgevoerd en samenwerking open en eerlijk plaatsvindt, heb ik daarbij het meest belangrijk gevonden.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Mijn inwerkperiode bestond uit kennismakingsgesprekken met verschillende functionarissen. Daarnaast heb ik inhoudelijke documenten en verslagen gelezen. Ik heb, voor mijn officiële benoeming, als toehoorder mee kunnen doen in vergaderingen: dat was een waardevolle periode om een goed beeld te krijgen bij hoe het gaat in de organisatie.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Salland Zorgverzekeraar is een kleine landelijke zorgverzekeraar, maar groot in de regio Salland. Daarnaast heeft Salland een ander, landelijk, label: HollandZorg, de zorgverzekering voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland werkzaam zijn. Een kleine verzekeraar is meer wendbaar om in te kunnen spelen op de veranderingen in het zorglandschap. En zelf geloof ik dat een aantal kleine spelers tussen de vier grote zorgverzekeraars van belang is om regionale impact te kunnen maken. Daarnaast kan een kleine zorgverzekeraar een goed voorbeeld zijn van hoe landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorg Akkoord, vertaald kunnen worden naar de regio’s. Salland weet wat er leeft en speelt bij de verzekerden en de zorgaanbieders.'

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

'De rvc is divers samengesteld. We zijn met vijf commissarissen en we hebben alle vijf een andere achtergrond. Zo bekijken we thema’s vanuit verschillende perspectieven. Op deze wijze streven we ernaar een waardevolle rvc te zijn voor de rvb van Salland, maar ook leren we van en met elkaar.'

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

'Digitalisering staat boven aan de agenda van de rvb en de rvc, niet alleen voor de interne professionalisering, maar ook omdat klanten de dienstverlening steeds meer digitaal willen ontvangen. Duurzaamheid wordt dit jaar een thema op de agenda. Als de raad expertise nodig heeft die we zelf niet hebben, dan laten we ons adviseren door externen.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Deze toezichtfunctie past goed bij mijn hoofdfunctie. Kennis en ervaring die ik opdoe in mijn hoofd- en toezichtfunctie kan ik over en weer op gepaste wijze toepassen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Ik heb nog een overzichtelijke portefeuille, dit vraagstuk is nog niet aan de orde.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld twee dagen per maand.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Hoe maken we optimaal gebruik van de governance-driehoek: hoe kan de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruit helpen?'