Publications

Self-study publications

Our publications have all the relevant, current knowledge and best practices about the profession of supervision, which you can browse and order. Some publications are available in English.

Would you like to know more about or network, training and knowledge centre? Then click here

Publications in English

De werkgeversrol is een belangrijke verantwoordelijkheid van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Toch krijgt deze kerntaak in de semipublieke sector nog niet altijd de vereiste aandacht en professionele invulling, merken we als NR Governance en Wesselo in de praktijk. De focus ligt vaak

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezichtorgaan leidt tot betere bedrijfsresultaten, blijft de praktijk hierbij achter. De vraag is dan ook niet óf diversiteit belangrijk is, maar waarom dit belang zich nog onvoldoende heeft vertaald in de gewenste gemengde samenstelling van de top van organisaties.

Het lijkt zo voor de hand liggend – er moet een goed introductieprogramma komen voor de recent benoemde commissaris of bestuurder. NR Governance en Wesselo zien dat de praktijk anders uitwijst. Daarom willen wij met deze publicatie aandacht vragen voor onboarding en waarom wij dit als een essentieel onderdeel zien van good governance.

Tijdens ons Lustrumsymposium op 12 april 2022 is deze 1-meting digitale transformatie in boardrooms in Nederland overhandigd aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. Deze publicatie is een verslag van een 1-meting naar de mate waarin digitale transformatie vorm krijgt in boardrooms in Nederland. Het

A study of supervisory directors of intermediate holding companies struggling between formality and substance. Strategic Management Centre initiated this study. This publication was produced in cooperation with NR Governance, the Alliance for Employee Participation and Governance, the MNO Foundation (Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg) and the Social and Economic Council (SER).

Toolkit for the supervisory Director in the Dutch Caribbean This Dutch Caribbean Commissariat Toolkit (hereafter: Toolkit), like previous Dutch editions, is a work in progress. Of course, it devotes considerable attention to the modern supervisory board and existing laws and regulations. But this

De Toolkit Commissariaat Caribbean richt zich op de governance in de Caribische delen van het Koninkrijk. De ontwikkelingen in good governance in de Caribische delen van het Koninkrijk lopen redelijk parallel met die in Nederland met een geheel eigen dynamiek en specifieke kenmerken.

De Toolkit richt zich op het commissariaat in het bedrijfsleven. Deze nieuwe Toolkit is meer dan de vorige edities work in progress. Natuurlijk is er volop aandacht voor bestaande wet- en regelgeving. Met name in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen die nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd.

Dit naslagwerk zet alle regels en gebruiken van het overleg binnen de driehoek raad van commissarissen, het bestuur en de ondernemingsraad voor u op een rij en geeft tips voor de praktijk. Ook maakt u kennis met de genomineerden en winnaars van de Driehoek 3D Trofee van de afgelopen jaren.

Een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

Een compleet nieuwe publicatie van de NVTZ en Nationaal Register gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. De publicatie is de opvolger van de succesvolle Toolkit Toezicht Zorg.

De Atlas Governance Pensioenfondsen balt ruim tien jaar ervaring samen op het gebied van pension fund governance. De volgende thema’s worden uitgebreid behandeld: managementcyclus, inrichting pensioenfonds, stakeholdermanagent en risicomanagement.

Op 5 oktober 2018 hebben wij dit onderzoek gepresenteerd over de relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector.

Op 12 maart 2019 is het onderzoek "Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland" overhandigd aan Hans de Boer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT in samenwerking met VNO-NCW.