'Ervaring, Rotterdamse mentaliteit en hart voor de doelgroep'

DE PORTEFEUILLE VAN…
Commissarissen en bestuurders over hun nieuwe functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Hedy van den Berk, voorzitter raad van bestuur Havensteder, 59 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter raad van toezicht Albeda Rotterdam MBO.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Vicevoorzitter rvt Xtra, maatschappelijke zorg & welzijn Den Haag, voorzitter rvc KWH kenniscentrum voor woningcorporaties, lid van het bestuur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Waarom heeft men u benaderd/benoemd: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Kennis van de stad, de regio en het netwerk. Brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, Rotterdamse mentaliteit en hart voor de doelgroep.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Juist in een grootstedelijke context zijn er grote opgaven als het gaat om het bieden van kansen en het investeren in mensen. Ik geloof erg in het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties om hierin meer mogelijk te maken. Onderwijs, wonen, welzijn en zorg. Met vitale coalities kunnen we samen meer bereiken. Dat is de rode draad in alle functies en nevenfuncties die ik bekleed.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Nou, due diligence is een groot woord. Maar ik heb me wel verdiept in de financiële positie van Albeda, de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop invulling is gegeven aan governance, inclusief bestuur. Ook wie mijn collega’s zouden zijn in de raad van toezicht uiteraard. Een goede match is cruciaal.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb de organisatie gevraagd een programma voor mij op te stellen en heb een jaar de tijd genomen om alle facetten van Albeda te leren kennen, via kennismakingsgesprekken, inhoudelijke sessies, werkbezoeken en uiteraard de relevante documenten en rapporten.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvt daarbij spelen?

'Hoe zorgen we dat de leerlingen de school verlaten met een diploma op zak (studiesucces). 
Hoe zorgen we voor een goede aansluiting op het bedrijfsleven zodat de kans op werk 100% is (innovatie en aansluiting op de markt). Hoe borgen we een goede aansturing middels een soepel en adequaat functionerend college van bestuur.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het is voor mij een nieuw domein (onderwijs), maar het past volledig bij de grootstedelijke en regionale opgave en er liggen veel raakvlakken met mijn hoofdfunctie en mijn andere nevenfuncties als het gaat om focusgebieden en benodigde competenties.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dat is iets wat bij aanstelling stevig wordt getoetst. Zowel bij mijn werkgever Havensteder als bij Albeda. Voor dit moment is het passend. Medio 2022 eindigt mijn tweede termijn bij Xtra en bij KWH en ontstaat er wat meer ruimte.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Als het om de hele portefeuille gaat dan is dat op dit moment meer dan 8 uur in de week. Er is overal genoeg aan de hand, dus dat vraagt wat extra inzet. Zoals gezegd: vanaf medio 2022 wordt dat iets minder en is de balans weer wat beter.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Een belangrijk en actueel thema vind ik ‘kracht en tegenkracht’. Zeker als het gaat om het neerzetten van een nieuwe bestuurscultuur, waarin herstel van vertrouwen tussen de burgers en de instituten nadrukkelijk aan de orde is. Alle rvt’s en rvc’s zouden hier genoeg aandacht aan moeten besteden. Het benoemen wat er misgaat en wat er beter moet, vraagt om mensen die hun mond open doen. In alle lagen van de organisatie. Ik wil me graag inzetten voor een klimaat waarin dat veilig kan.'