Governance Update Webinar

Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR)

Eind boekjaar 2025 gaat de VOR gelden: de Verklaring Omtrent Risicobeheersing. Welke invloed heeft dat op ondernemingen en organisaties? Op 26 juni is er een speciaal Governance Update Webinar over dit onderwerp.

Eind december 2023 hebben de schragende partijen en de NBA een voorstel van de werkgroep Van Manen tot herziening van de Nederlandse Code Corporate Governance (geldend voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen) voorgesteld over risicobeheersing en de verantwoording daarover. Dit wordt de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) genoemd. Deze aanpassingen zullen naar verwachting gaan gelden vanaf boekjaar 2025. Van Manen heeft het onderwerp verantwoorden over risicobeheersing hoog op de ‘goed ondernemingsbestuur’ agenda gezet. De VOR kan daarmee een aanjager worden voor een betekenisvolle dialoog van bestuurders en commissarissen met aandeelhouders en andere stakeholders over risico's en risicobeheersing. In het webinar aandacht voor de VOR inhoud en welke invloed dit heeft op ondernemingen en organisaties.

Kennisexpert van dit webinar is Martijn de Jong van EY, Corporate Governance Specialist NL & EMEIA Center for Board Matters.

In de Governance Update van juli 2024 zal een artikel te lezen zijn over dit webinar.