Hybride werken het nieuwe normaal?

De Hybride-werken-scan
Gaat commissaris ook hybride werken?

‘Werk thuis, indien mogelijk’, luidt het devies van de overheid in coronatijden. We zullen vast wel weer naar kantoor gaan, maar hybride werken lijkt toch het nieuwe normaal te worden. En dus vraagt dat aandacht van de toezichthouders. Ze moeten met het bestuur in dialoog hoe dit wordt vormgegeven en misschien moet de toezichthouder zelf ook wel hybride gaan werken. Berenschot lanceerde een Hybride-werken-scan die als steun kan dienen. 

Steeds meer kantoren openen na een periode van lockdowns en verplicht thuiswerken hun deuren weer. Dat betekent echter niet dat organisaties er zonder meer vanuit gaan dat we weer ‘hele dagen naar kantoor gaan’. Hybride werken, waarbij deels thuis en deels op kantoor gewerkt wordt, zal voor veel organisaties de norm worden. Dat brengt uitdagingen mee voor de inrichting van de organisatie, maar zeker ook voor de medewerkers. Kan iedereen zich zomaar moeiteloos aanpassen aan het hybride werken? Is hybride werken voor iedereen weggelegd? En wat vraagt dat van leidinggevenden in de begeleiding van die medewerkers? Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van medewerkers in een hybride werkomgeving, heeft Berenschot de Hybride-werken-scan ontwikkeld. Met deze online scan kunnen organisaties het vermogen van (toekomstige) medewerkers in kaart brengen om in een hybride werkomgeving te presteren.

Weinig aandacht voor aanpassingsvermogen

Vanuit Berenschot is onder meer Senior Managing Consultant Chiara Kieft betrokken: ‘We merken dat organisaties volop bezig zijn met het optimaal inrichten van een hybride werkomgeving en bijbehorende werkvormen. Wat ons daarbij opvalt is dat er nog weinig aandacht is voor de vraag in hoeverre medewerkers het vermogen hebben zich aan te passen en comfortabel te voelen bij deze nieuwe manier van werken. Met de Hybride-werken-scan bieden we en praktische handreiking om een antwoord te krijgen op die vraag.’ De scan is in te zetten als losse tool op individueel of groepsniveau, maar ook als aanvulling op een assessment.

De toekomst van werk vandaag vormgeven

De scan geeft organisaties snel inzicht of een (nieuwe) medewerker over het vermogen beschikt om in een hybride werkomgeving te kunnen werken en presteren en richt zich op drie kernelementen van werkmotivatie: verbinding, autonomie en lerend vermogen, zoals organisatiepsycholoog Kilian Wawoe schrijft in zijn boek Het corporate brein. Wil een medewerker goed functioneren in een hybride team, dan moet hij namelijk voldoende zijn toegerust om zich te ontwikkelen, autonoom te werken én zich verbonden te voelen in een omgeving waar hulp, begeleiding en contact minder makkelijk voorhanden zijn. Chiara Kieft: ‘De tool geeft medewerkers inzicht in de raakvlakken én de mogelijke knelpunten bij het hybride werken. Daarbij biedt het rapport ook praktische handvatten voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben organisaties met de Hybride-werken-scan een tool in handen om vandaag al de toekomst van werk vorm te geven.’ Interessant voor commissarissen om eens te testen. Voor de organisatie, maar misschien ook wel voor henzelf.

Meer weten? Kijk hier.