"Ik ga altijd uit van de inhoud"

DE PORTEFEUILLE VAN…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:
Linda Boot, directeur/bestuurder van Cyclus NV, 57 jaar
Nieuwe toezichtfunctie: 
Voorzitter RvC Regioplus
Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:
Lid van de RvC van HTM den Haag

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

"Regioplus is ontstaan uit de samenvoeging van twee koepels van regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers in de zorg. Er werd een hele nieuwe RvC gezocht, met leden vanuit de zorg en onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. Ik ben niet meer werkzaam in de zorg, maar in mijn vorige functie was ik dat wel, bovendien was ik toen ook voorzitter van een van de regionale besturen. Dit vormde een mooie combinatie."

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

"Het tekort aan personeel in de zorg is al enkele jaren een probleem, en zal de komende jaren zo blijven. Hoe werkgevers in de zorg op de arbeidsmarkt zo kunnen opereren dat de zorg aantrekkelijk is en blijft, hoe we mensen kunnen bewegen te kiezen voor deze belangrijke en mooie sector, heeft al jaren mijn interesse en ik hoop met mijn ideeën een zinvolle bijdrage te kunnen leveren."

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

"Ik heb gesproken met de selectiecommissie natuurlijk, en met de directeur, maar ik heb daarnaast ook binnen de sector met een aantal mensen gesproken over de samenvoeging en over de rol die Regioplus zou kunnen en moeten spelen."

Hoe heeft u zich ingewerkt?

"Kort na onze benoeming kregen we te maken met de gevolgen van de Coronapandemie, en dat maakte het inwerken door echt de regio’s in te gaan ingewikkeld, zo niet onmogelijk. We hebben het dus eerst met teams en zoom moeten doen en met gesprekken met de organisatie. We gaan dat de komende tijd zeker goedmaken, we hebben al twee vergaderingen bij de regionale clubs achter de rug inmiddels."

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

Zoals gezegd, het tekort aan personeel, eigenlijk in alle onderdelen van de zorg, is echt een enorme uitdaging. De arbeidsmarkt is vooral een regionale markt en daar gebeurt dus het leeuwendeel van het werk. Maar Regioplus kan ondersteunen, faciliteren en de contacten met met name VWS onderhouden en soepel laten verlopen. Er is veel geld beschikbaar, maar dat moet goed ingezet en ook verantwoord worden.

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

"Ik ga altijd uit van de inhoud. Ik zoek niet naar toezichthoudende functies op zich, of naar een ideale combinatie van die functies, maar probeer mijn ervaring en ideeën in te zetten op terreinen waar ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren."

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

"Dat speelt momenteel niet, ik blijf natuurlijk binnen de regels, maar het gaat mij om de inhoud, niet om meer toezichthoudende functies. Ik wil genoeg tijd hebben om aan deze functies de aandacht te geven die zij nodig hebben en verdienen."

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

"In totaal ongeveer een dag in de week."

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

"Een commissaris kan belangrijk zijn voor het optimaal functioneren van een organisatie, je kunt visie inbrengen, toetsen, kritische vragen stellen en een goede sparringpartner trachten te zijn voor de bestuurder. Maar de bestuurder bestuurt, dat moeten we wel in het oog houden."