NR Governance Kennisbank

Een openbare schat aan informatie

Alles wat er op het gebied van governance toe doet, verzamelen we in de NR Governance Kennisbank: observaties, onderzoek, boekbesprekingen, checklists en best practices. De Kennisbank is zo rijk en breed omdat we deze niet alleen vullen. Partners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, NVTZ en PwC, delen hun kennis op het gebied van corporate governance, wetgeving & jurisprudentie, finance & accounting, risicomanagement, cultuur & gedrag, management en leiderschap.

De NR Governance Kennisbank is sectoroverschrijdend en online vrij toegankelijk voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs.

Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning

Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies las Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning van Hein Haenen en Camiel Selker. Over eroderen, manipulatie en de zoektocht naar een waardenvast (bewust met een n) toekomstig beloningsbeleid.

Zorggovernance

De dynamische ontwikkelingen in de zorg dwingen tot innovatie van het toezicht. Dat vraagt om reflectief vermogen op de eigen rol, een lerende cultuur en taakvolwassenheid van zorgtoezichthouders, aldus Siety de Jager, vennoot van Custom Management Interim Directeuren.

Corporate governance

Onlangs heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, onder leiding van Jaap van Manen, een consultatiedocument gepubliceerd met voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. Van Doorne maakte een overzicht van de wijzigingen die het meest in het oog springen.

Corporate Governance

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft het consultatiedocument voor herziening van de code voor goed bestuur van beursgenoteerde ondernemingen gepubliceerd. Welke voorstellen doet de commissie onder voorzitterschap van Jaap van Manen?

Stakeholdermanagement

De kwaliteit van de dialoog binnen de ‘gouden governancedriehoek’ van bestuur, commissarissen en ondernemingsraad moet verder omhoog, bleek tijdens de werkconferentie van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Vooral de relatie tussen RvC en OR moet worden versterkt. Het dialoogmodel is een voorwaarde voor wendbare organisaties in een disruptieve economie en cruciaal voor het innovatie –en concurrentievermogen van de BV Nederland.

Governance Radar

De externe benchmark mag niet langer leidend zijn bij de vaststelling van bestuurdersbeloning. Commissarissen moeten weer primair naar het interne loongebouw kijken.

Responsible tax

Belastingontwijking ontwikkelt zich in snel tempo tot een belangrijk politiek en maatschappelijk issue. Commissarissen kunnen reputatieschade helpen voorkomen door tijdig de juiste vragen te stellen, aldus Deloitte-partner Patrick van Min.

Mutaties

Gerard Kleisterlee wordt president-commissaris ASML. Hij volgt Arthur van der Poel op in die functie.

Randvoorwaarden voor een turnaround

De oorsprong van een liquiditeitscrisis ligt vaak jaren voorafgaand aan de crisis, waarbij de inrichting en reactie van de raad van commissarissen een cruciale rol speelt. Een bespiegeling door Dolf Bruins Slot (partner Restructuring) en Edwin Weststrate (senior manager Restructuring) van EY.

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) opent een website die het vrouwen makkelijker moet maken om een bestuursfunctie in de top van het bedrijfsleven te bemachtigen.

Kijkt de commissaris voldoende in de keuken?

Commissarissen moeten in hun rol als toezichthouder niet slechts uitgaan van harde beheersmaatregelen. ‘Om een organisatie écht te doorgronden en risico’s zodoende beter in te kunnen schatten, is focus op gedrag en cultuur vanuit de raad van commissarissen op basis van soft controls noodzakelijk. Dat gebeurt nu beperkt’, aldus Geertje Strampel van BDO Consultants.

Cultural governance

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het toezicht in de culturele sector? Ervaren directeuren van culturele organisaties hun toezichthouders als een lust of een last? Executive searcher Patricia Maitland initieerde een onderzoek om de status quo in kaart te brengen en best practices te verzamelen.

Seminar

Custom Management organiseert dit voorjaar in samenwerking met MESA family business consultants een seminar over het thema: wat doe jij als commissaris als het er écht op aan komt?

Nieuwe meldplicht datalekken

De nieuwe meldplicht datalekken heeft grote gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Commissarissen moeten de veranderingen tijdig signaleren en toetsen of bestuur en organisatie adequaat kunnen handelen bij een datalek, alus Marc Elshof en Barry Breedijk van Boekel.

Boekbespreking

Wroeten in het duister, groeien naar het licht; allemaal kanjers en toch gaat het mis. Het zwarte gat van de optimale governance… Zorg voor toezicht is volgens Jacques Gerards van Best Advies een boek met ‘verrassende en verfrissende invalshoeken’.

Best Practice

Dit keer: Gijs van Rooijen (Houthoff Buruma) belicht de nieuwe termijnen voor publicatie van een jaarrekening. Inclusief de gevaren ervan voor aansprakelijkheid voor toezichthouders.

Albert Kerssies, directeur VTW:

Albert Kerssies is positief over de nieuwe fit & proper-toets, al plaatst hij wel een aantal kanttekeningen. ‘Het vertraagt het benoemingsproces en je moet oppassen dat extern toezicht niet op de stoel van het intern toezicht gaat zitten.’

Einde mythe ‘zakkenvullende commissaris’?

Volgens de NCD krijgen commissarissen een uurloon van nog geen dertig euro. Paula Kager, beloningsspecialist van PwC, kraakt een aantal kritische noten over deze berekening.

'Mijn mandje is redelijk divers'

Naam: Harry J.G. Hendriks (65 jaar); 39 jaar Philips (waaronder CEO Benelux)Nieuwe toezichtfunctie: Lid RvC Pala GroepBestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:* voorzitter RvC van CZ* lid RvC van Philips Benelux* lid RvC van Faber Halbertsma Groep* lid RvC Muziekgebouw Eindhoven* voorzitter van Raad van Toezicht van het Noord Brabants Museum* voorzitter van Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bach Vereniging

DNB heeft per medio december 2015 een meldpunt geopend waar medewerkers uit de financiële sector (vermoedens van) misstanden kunnen melden.Het team Employment Regulatory & Investigations van Van Doorne heeft een inzichtelijke Q&A over dit onderwerp opgesteld.

Toolkit Commissariaat 2013

Model reglement raad van commissarissen van een vennootschap.

Benoemingen

Zie hieronder de commissarissen en toezichthouders die recent zijn benoemd naar aanleiding van een door NR begeleide search of bekijk alle benoemingen.