NR Governance Kennisbank

Een openbare schat aan informatie

Alles wat er op het gebied van governance toe doet, verzamelen we in de NR Governance Kennisbank: observaties, onderzoek, boekbesprekingen, checklists en best practices. De Kennisbank is zo rijk en breed omdat we deze niet alleen vullen. Partners waaronder Berenschot, Custom Management, EY, Van Doorne, GITP, KPMG, NVTZ en PwC, delen hun kennis op het gebied van corporate governance, wetgeving & jurisprudentie, finance & accounting, risicomanagement, cultuur & gedrag, management en leiderschap.

De NR Governance Kennisbank is sectoroverschrijdend en online vrij toegankelijk voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders, ondernemingsraden en hun adviseurs.

Seminar

Custom Management organiseert dit voorjaar in samenwerking met MESA family business consultants een seminar over het thema: wat doe jij als commissaris als het er écht op aan komt?

Nieuwe meldplicht datalekken

De nieuwe meldplicht datalekken heeft grote gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Commissarissen moeten de veranderingen tijdig signaleren en toetsen of bestuur en organisatie adequaat kunnen handelen bij een datalek, alus Marc Elshof en Barry Breedijk van Boekel.

Boekbespreking

Wroeten in het duister, groeien naar het licht; allemaal kanjers en toch gaat het mis. Het zwarte gat van de optimale governance… Zorg voor toezicht is volgens Jacques Gerards van Best Advies een boek met ‘verrassende en verfrissende invalshoeken’.

Best Practice

Dit keer: Gijs van Rooijen (Houthoff Buruma) belicht de nieuwe termijnen voor publicatie van een jaarrekening. Inclusief de gevaren ervan voor aansprakelijkheid voor toezichthouders.

Albert Kerssies, directeur VTW:

Albert Kerssies is positief over de nieuwe fit & proper-toets, al plaatst hij wel een aantal kanttekeningen. ‘Het vertraagt het benoemingsproces en je moet oppassen dat extern toezicht niet op de stoel van het intern toezicht gaat zitten.’

Einde mythe ‘zakkenvullende commissaris’?

Volgens de NCD krijgen commissarissen een uurloon van nog geen dertig euro. Paula Kager, beloningsspecialist van PwC, kraakt een aantal kritische noten over deze berekening.

'Mijn mandje is redelijk divers'

Naam: Harry J.G. Hendriks (65 jaar); 39 jaar Philips (waaronder CEO Benelux)Nieuwe toezichtfunctie: Lid RvC Pala GroepBestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:* voorzitter RvC van CZ* lid RvC van Philips Benelux* lid RvC van Faber Halbertsma Groep* lid RvC Muziekgebouw Eindhoven* voorzitter van Raad van Toezicht van het Noord Brabants Museum* voorzitter van Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bach Vereniging

DNB heeft per medio december 2015 een meldpunt geopend waar medewerkers uit de financiële sector (vermoedens van) misstanden kunnen melden.Het team Employment Regulatory & Investigations van Van Doorne heeft een inzichtelijke Q&A over dit onderwerp opgesteld.

Toolkit Commissariaat 2013

Model reglement raad van commissarissen van een vennootschap.

Benoemingen

Zie hieronder de commissarissen en toezichthouders die recent zijn benoemd naar aanleiding van een door NR begeleide search of bekijk alle benoemingen.