'Afgelopen jaren heb ik de bezetting van de RvT's in professionaliteit sterk zien verbeteren'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam en leeftijd:

Adriaan Lieftinck, 56 jaar

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid RvT Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Lid RvT Sint MaartenskliniekLid RvT Stichting Pameijer

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

'Waarschijnlijk omdat ze zochten naar een persoon met kennis van de sector, bestuurlijke ervaring en affiniteit met financiën (in de curatieve zorg).'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Prachtig Ziekenhuis!'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Nee, ik kende het ziekenhuis en de bestuurders en heb alle vertrouwen in de organisatie en het bestuur.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Het ziekenhuis heeft een introductieprogramma gemaakt voor nieuwe toezichthouders. Daarnaast heb ik internet afgezocht, de site bestudeerd en een flinke stapel interne documenten doorgespit.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Een groot (lopend) project was de invoering van een nieuw Electronisch Patiënten Dossier. Inmiddels is dat in productie en loopt het naar verwachting. We staan nu voor de uitdaging een nieuwe koers uit te stippelen. De RvB heeft daarvoor een heel proces gestart, met betrokkenheid van alle geledingen binnen het ziekenhuis. Daar is ook een rol voor de RvT bij.  Financiën is altijd spannend, maar gelukkig is de basis goed.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het Cataharina ZH is de derde zorginstelling in mijn portefeuille van toezichtsfuncties. Het zijn alle drie heel verschillende zorginstellingen. Catharina als topklinisch ziekenhuis, Maartenkliniek als gespecialiseerd ziekenhuis en Pameijer als care instelling. Een mooi divers palet. Een commissariaat in een andere sector lijkt me ook interessant.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Vooralsnog zijn het drie posities die meetellen in de puntentelling. Elk voor maar één punt. Dus ik heb nog ruimte over.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat heb ik nog niet opgeteld. De vergaderingen van de RvT en van de Audit Commissie vragen wel serieuze voorbereiding. Dus daar moet je de tijd aan besteden die het vraagt. Daarnaast probeer ik ook de hoogtepunten mee te maken, zoals bijvoorbeeld in december bij het Catharina Ziekenhuis, de live-gang van het nieuwe Electronisch Patiënten Dossier of andere (feestelijke) gelegenheden. Dat zijn ook goede momenten om andere contacten te leggen. We hebben ook geregeld informeel contact met diverse geledingen binnen de organisatie en bezoeken de verschillende afdelingen.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'De afgelopen jaren heb ik de bezetting van de Raden van Toezicht in professionaliteit sterk zien verbeteren. De Governance Code(s) draagt daaraan bij en de veelheid aan opleidingen. Toezichthouders lijken hun taak ook serieuzer te nemen. Het puntensysteem is mijns insziens niet in balans. Als je geen tijdrovende primaire betrekking hebt, kun je in mijn optiek wel meer commissariaten adequaat invullen. '