'Andersdenken' over toezicht op cultuur

De portefeuille van...
Commissarissen over hun toezichtfunctie(s)

 

Naam en hoofdfunctie:

Sandra Boer (42), directeur/oprichter Art Partner

Nieuwe functie:

Bestuurslid Nederlandse Vereniging Toezichthouders Cultuur (NVTC)

Bestaande portefeuille:

- Raad van Advies Stichting Ubuntu Talent Organisation

- Raad van Advies Amsterdams Grafisch Atelier

Voorheen:

- Raad van Toezicht Amstelland Bibliotheken

- Bestuurslid Stichting Sinterklaas Intocht Amsterdam

- Oprichter/directeur Stichting Art Initiatives

 

Hoe hebt u uw functie verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving? 

‘Via mijn eigen netwerk. Zowel de initiatiefnemer van de NVTC als een lid van de Raad van Advies kende ik al langer.’

Waarom heeft men u benaderd als bestuurslid: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

‘Culturele instellingen staan onder meer voor de uitdaging om hun cultureel ondernemerschap te ontwikkelen. Na eerst als communicatieadviseur voor verschillende bureaus te hebben gewerkt, ben ik sinds 2004 (cultureel) ondernemer. We opereren met ons bedrijf Art Partner zonder subsidies en ik kan dus vanuit die positie mijn kennis en ervaring inzetten. Daarnaast ben ik ook in het verleden bestuurder geweest bij verschillende culturele instellingen en was ik onder meer belast met de werving van sponsorgelden en met communicatie.’

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘De NVTC bevindt zich nog in de start-up-fase. Als ondernemer trekt me dat natuurlijk. Maar belangrijker vind ik dat het een initiatief is van toezichthouders voor toezichthouders. Het is een jonge, energieke beroepsvereniging die erop gebrand is de kwaliteit van het interne toezicht bij culturele instellingen verder te verbeteren. Een vereniging voor alle toezichthouders en bestuurders uit het brede culturele veld: beeldende kunst, vormgeving en architectuur, erfgoed, podiumkunsten, media en letteren. Daarbij vragen we toezichthouders van grotere culturele instellingen hun kennis te delen met toezichthouders van kleinere instellingen. Maar ook nieuwe toezichthouders in de cultuur hebben behoefte om te sparren. Het is bijzonder om betrokken te zijn bij culturele instellingen. Er heerst een andere dynamiek. Daarnaast zoeken we verbinding met andere sectoren, zodat we ook daarmee kennis kunnen uitwisselen.’

Hebt u een due diligence  uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Een due diligence was voor deze functie niet echt van toepassing. Wat ik belangrijk vond was dat het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, BDO, ABN Amro, Camunico en nog een aantal partners zich al de NVTC hadden verbonden. Daarmee konden we een goede start maken.’

Hoe hebt u zich ingewerkt? 

‘Het inwerken gebeurt gaandeweg. Er worden regiobijeenkomsten georganiseerd en interactieve expertmeetings. Deze gaan over onderwerpen die door het veld worden aangedragen. Bijvoorbeeld verantwoord toezicht houden, de rol van de toezichthouder in het primaire proces, de rol van de toezichthouder bij de werving van financiële middelen, et cetera. We zorgen ervoor dat er altijd iemand vanuit het bestuur bij deze bijeenkomsten is. Daarnaast nodigen we bestuurders van andere sectoren uit. Door de gesprekken en discussies krijg je nieuwe input voor onderwerpen die hoog op de agenda staan en waarover mensen graag van gedachten wisselen.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie en welke rol kan het bestuur daarbij spelen?  

‘De grootste uitdaging is het verwerven van bekendheid voor de NVTC en het werven van leden. We merkten al snel dat de behoefte groot is, maar dat het lidmaatschap voor kleinere instelling een probleem kan zijn. We hebben nu bedacht dat grotere instellingen die lid worden, een kleinere instelling ‘mee kunnen nemen’. Dat lijkt goed te werken. Het is sympathiek en zorgt voor een mooie kruisbestuiving. Bovendien onderhouden veel grotere instellingen nauwe contacten met de kleinere instellingen in hun regio. Wij merken daarbij dat er in meerdere regio’s belangstelling bestaat om de contacten op toezichtsniveau te intensiveren. De NVTC kan dat bevorderen. We willen die verbindingen graag leggen, een community vormen.’

‘Daarnaast is het zaak goed op de hoogte te zijn van wat er elders al bedacht is en speelt om effectief samen te werken. De organisatie Cultuur-Ondernemen heeft bijvoorbeeld vorig jaar de Governance Code Cultuur opgesteld, in samenwerking met het culturele veld. Dat is belangrijke informatie voor onze leden. Het Zijlstra Center (een aan de Vrije Universiteit verbonden onderwijs- en onderzoeksinstituut, red.) ontwikkelt opleidingen voor toezichthouders in verschillende sectoren, bijvoorbeeld voor de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen, red). Wat is daarvan toepasbaar voor de culturele sector? Wij kunnen die kennis direct delen met onze leden.’

Hoe past de functie bij uw hoofdfunctie?

‘Vanuit Art Partner werken medeoprichter Robert Tordoir en ik met kunstenaars die als hoogopgeleide ‘andersdenkers’ worden ingezet bij innovatie- en verandertrajecten binnen bedrijven. We zien dat het toevoegen van kunstenaars aan directieteams of projectteams een intrigerende en belangrijke impuls geeft. Tegelijkertijd stimuleren we op deze manier het ondernemerschap onder kunstenaars. We hebben kunstenaar Sylvie Zijlmans gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de NVTC. De invloed daarvan zie je meteen. Ze benadert vraagstukken en ideeën vanuit een andere invalshoek en dat geeft ons een dieper inzicht.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw bestuurs/toezichtportefeuille?

‘In deze fase is dat moeilijk te zeggen. Gemiddeld een paar uur per week denk ik.’