Angelsaksisch innoveren rendeert beter

Boekbespreking
Zwakke governance is minder winst

Innoveren is meer dan technische foefjes. Je hebt een schijf van vijf nodig. En bij zwakke governance, minder winst.

Het zijn twee conclusies uit het nieuwe boek van hoogleraar strategisch management aan de Amsterdam Business School, Henk Volberda. Volgens hem is sprake van een 75-25 regel. Slechts een kwart van de innovatie komt uit technologische vernieuwing. Er zijn andere componenten die minstens zo belangrijk zijn: dienend leiderschap, cocreatie, slimmer werken en zelforganisatie. Kortom, er is sprake van een schijf van vijf. Volberda in zijn boek Innovatie Jij.nu: ‘Sociale innovatie draagt verhoudingsgewijs circa drie maal zo sterk bij aan innovatiesucces, als technische innovatie.’Bedrijven die sociale innovatie serieus nemen, doen het op tal van prestatiemaatstaven beter dan bedrijven die daar nauwelijks actief in zijn.’

Angelsaksisch governance

Ook is er volgens Volberda een verband tussen corporate governance, uitgavepatroon en bedrijfswinst. Bedrijven met een zwakke governancestructuur boeken minder operationele winst en rendement op een aandeel en bezitten kleinere financiële reserves. Rijke Amerikaanse bedrijven met een zwakke governancestructuur geven meer geld uit aan overnames, maar ook aan een hogere beloning van de CEO, schrijft Volberda. Een waarschuwingssignaal voor aandeelhouders is als de CEO een zeer groot huis of ander vastgoed koopt, vooral als dat wordt gefinancierd met een verkoop van bedrijfsaandelen. Dat is een indicatie dat de koers van een bedrijf gaat dalen.

Kijk hier voor meer info over het boek.