Bent u aan Policy Governance toe?

Boekbespreking

‘Policies’ zijn beleidsuitspraken die richtinggevend zijn voor bestuur en toezicht. Het besturingsmodel Policy Governance is ervan afgeleid. Caroline Oliver schreef er een – Amerikaans - boek over, dat door de vertalers is aangepast voor het in Nederland meer gebruikte two-tier systeem. ‘Raadzaam om te lezen’, stelt onze vaste recensent Jacques Gerards van BestAdvies.

Policy governance komt uit de Verenigde Staten. De aanpak die policy governance biedt is niet nieuw voor Nederland. De bedenker ervan, John Carver, is enige malen naar ons land gehaald. Tijdens bijeenkomsten wist Carver de deelnemers enthousiast te maken voor zijn aanpak. Zijn model wordt met name toegepast in de besturing van onderwijsvoorzieningen. Policy governance is een aanpak voor besturing van organisaties en bedrijven. Kenmerkend voor deze aanpak is de verantwoording aan de eigenaren, de waarden van een organisatie en de duidelijkheid die de aanpak biedt inzake de verantwoordelijkheden van organen, die functioneren in een besturing. Oliver schreef het boek voor de Amerikaanse markt en hanteert dus de board als orgaan. De vertalers hebben dit bewerkt naar het in Nederland meer gebruikte two-tier model, waarin een raad van commissarissen of toezicht en een bestuur de organen zijn.

Kern

In het openingshoofdstuk wordt de kern van de policy governance-aanpak neergezet en aangegeven welke voordelen deze aanpak met zich meebrengt. De raad van toezicht functioneert als en soort van leiderschapsteam vanuit het doel van een organisatie, gefocust op de richting om dat doel optimaal te verwezenlijken. Door de heldere opzet van het toezicht wordt dit efficiënt en integer, consequent, zichtbaar en toetsbaar. Tegelijkertijd helpt deze aanpak scherp te zien of het bestuur alles onder controle heeft. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies en taken zijn helder voor alle externe en interne betrokkenen.

Ja of nee?

Hoofdstuk twee bespreekt het al dan niet kiezen voor deze aanpak. Bezint eer ge begint, is hier het motto. Start met de huidige besturing te analyseren. Denk na over andere vormen en vergelijk deze met de aanpak van policy governance. Inventariseer de wensen en zorgen van de toezichthouders en bestuurders. Borg de kennis die tijdens dit besluitvormingsproces is opgedaan en maak dan de keuze voor deze aanpak of een andere. Hoofdstuk drie gaat over de vraag wie de eigenaren van een organisatie zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de morele en de wettige eigenaren. Gekeken wordt op welke wijze de eigenaren vertegenwoordigd zijn in de besturing en hoe deze vertegenwoordigers weten wat de wensen van de eigenaren zijn, onder meer door een relatie met hen te onderhouden.

‘Policies’

Het daaropvolgende hoofdstuk werkt het woord ‘policy’ uit. Policies zijn beleidsuitspraken die richtinggevend zijn voor bestuur en toezicht. In dit hoofdstuk wordt duidelijk dat deze aanpak echt anders is dan de meest gebruikelijke vormen. Daaropvolgend komt een hoofdstuk over het formuleren van de missie en van beoogde resultaten, het vastleggen van een kader en daarbinnen de doelen waaraan gewerkt wordt en de middelen die daartoe worden ingezet. Logisch vervolg is dan een hoofdstuk over de toedeling van verantwoordelijkheden van bestuur en toezicht en de inrichting van de informatievoorziening inclusief de verantwoording. In deze zeven hoofdstukken wordt mede dankzij een heldere taalgebruik de aanpak van policy governance zeer toegankelijk gepresenteerd. Daarna is er een hoofdstuk over het beginnen met deze aanpak. Het boek sluit af met de presentatie van meer dan dertig instrumenten waarmee aan de slag gegaan kan worden. Policy governance is een vooraanstaande aanpak waarmee bestuurd en toezicht gehouden kan worden, die dankzij deze publicatie beter toegankelijk wordt.

Must read

Nog een welgemeende raad tot slot. Dit boekt verdient gelezen te worden door een ieder die in de besturing of in het toezicht functioneert en een of meerdere aandachtspunten, zorgen of vragen heeft over zijn of haar aanpak. Reflecteer daar eens op en vertrouw ze aan het papier toe. Lees vervolgens dit boek en bezie dan of dit boek antwoord geeft op uw vragen, uw zorgen weg kan nemen of van aandachtspunten oplossingen maakt. Is dit het geval, dan bent u aan policy governance toe.

https://www.managementboek.nl/boek/9789490463496/aan-de-slag-met-policy-...