On Board

Toezichthouders in de media

Bonus voor Ben

CEO Ben Smith van Air France-KLM krijgt voor crisisjaar 2020 een voorwaardelijke bonus van twee miljoen euro, wegens zijn ‘sleutelrol’ bij het binnenhalen van staatssteun. Dit blijkt uit het afgelopen week gepubliceerde jaarverslag.

De raad van commissarissen van Air France-KLM 'erkent' in het jaarverslag 'de prestaties van de heer Smith'. De CEO heeft er volgens de raad voor gezorgd dat de holding tijdens de huidige crisis 'over voldoende cash' beschikt. Een van zijn genoemde ‘verdiensten’ is het binnenhalen van loonsubsidie in Frankrijk en Nederland. Smith heeft volgens de commissarissen verder 'een sleutelrol' gespeeld bij het verkrijgen van de leningen van de Franse en Nederlandse regeringen (7 miljard en 3,4 miljard), bedoeld “om de cohesie binnen de groep te verzekeren.

Bron: Zakenreis.nl

==

Integriteit

Voor parlementariërs en ministers gelden integriteitsregels. Belangenverstrengeling bij verkenners en (in-)formateurs, zoals Annemarie Jorritsma, moet ook worden tegengegaan.

Oud-verkenner Annemarie Jorritsma is niet slechts lid van de Eerste Kamer en daar fractievoorzitter van de VVD, maar vervult ook een aantal belangrijke zakelijke nevenfuncties. Naast diverse andere commissariaten gaat het om de functie van president-commissaris bij Alliander. Dit is een netwerkbedrijf dat als een van de grootste spelers in de energiesector naar eigen zeggen ‘werkt aan de energie van vandaag en morgen’. Het moge duidelijk zijn dat dit netwerkbedrijf grote financiële belangen heeft bij het verloop van de komende kabinetsformatie, vooral op het punt van de coalitiekeuze en afspraken in het komende regeerakkoord over het klimaat- en energiebeleid. Dit is een van de belangrijkste punten van regeringsbeleid voor de komende periode.

Bron: NRC

==

Bedenktijd bij vijandige overnamepoging

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met bedenktijd voor beursvennootschappen bij een vijandig overnamebod of dreigend ontslag.

Dit betekent dat beursvennootschappen voortaan een bedenktijd van maximaal 250 dagen kunnen inroepen, wanneer aandeelhouders vragen om ontslag van bestuurders of commissarissen, of wanneer een vijandig overnamebod wordt gedaan én er sprake is van een wezenlijke strijd met het belang van de vennootschap. Doel is dat het bestuur zo meer tijd krijgt om te overleggen met stakeholders, zoals bijvoorbeeld werknemers, en ook alternatieven kunnen onderzoeken als er een vijandig bod is uitgebracht. Het doel is Nederlandse beursvennootschappen te beschermen tegen de druk van bepaalde op korte termijn gerichte aandeelhouders of tegen bepaalde vijandige overnames. In dergelijke situaties kan het kortetermijnbelang gaan overheersen, ten koste van economische en maatschappelijke effecten op de (middel)lange termijn. Om te voorkomen dat de bedenktijd wordt misbruikt, bevat de wet verschillende waarborgen. De raad van commissarissen moet bijvoorbeeld instemmen met de bedenktijd, en er moet sprake zijn van een wezenlijke strijd met het belang van de vennootschap. Ook wordt het mogelijk voor de Ondernemingskamer om de bedenktijd te beëindigen.

Bron: Beurs.nl

==

Witwasschikking ABN Amro

Er komt op korte termijn duidelijkheid over het witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) bij ABN Amro. Een speciale commissie gaat toetsen of het schikkingsvoorstel goed in elkaar steekt. De spanning loopt intussen op bij de voormalige bestuurders.

Vast staat dat justitie over een betere interne verslaglegging kan beschikken bij ABN Amro dan bij ING. Op wie het OM zijn pijlen zal richten als het tot vervolging komt is nog onduidelijk. Enkele (voormalige) commissarissen van de bank hebben vorig jaar getuigenissen afgelegd over de in hun ogen onvoldoende focus op risk en compliance in de periode Zalm. Tegelijkertijd kunnen de brandbrieven over compliance in de jaren 2017 en 2018 Zalms opvolger Van Dijkhuizen in een lastig parket brengen. Daarbij is het de vraag in hoeverre deze bestuurders — die jaren met elkaar hebben gewerkt — de gelederen gesloten houden, dan wel naar elkaar gaan wijzen. Meest waarschijnlijk is dat het onderzoek naar personen door het OM na de schikking met ABN Amro zal doorlopen.

Bron: FD