On Board

Commissarissen in de media

Niet achterover leunen

Formeel gezien heeft de Staat alleen een adviesrol bij de benoeming van de opvolger van Olga Zoutendijk bij ABN AMRO. Maar in een debat met de Tweede Kamer gaf minister Wopke Hoekstra aan dat hij zich nadrukkelijk wil mengen in de gesprekken over de opvolging. ‘Het is niet mijn natuurlijke neiging om achterover te leunen en af te wachten wat daar komt. Mijn voorganger Jeroen Dijsselbloem is nadrukkelijk onderdeel geweest van de dialoog over wie daar plaats moet nemen in de Raad van Commissarissen. Met respect van ieders verantwoordelijkheid, ligt het natuurlijk voor de hand dat ik dat ook zal doen.’ (Bron: RTL Z)

Responstijd voldoende

'De responstijd is bedoeld om het proces ordentelijk te maken en zeker niet bedoeld om een vijandig bod te frustreren. Het bestuur moet de tijd hebben om te kijken of er alternatieven zijn. Of, in geval van het verzoek dat een commissaris weg moet, om te kijken of er aan de bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Die tijd moet het bestuur dus goed besteden; het kan niet op de lauweren gaan rusten. Daarom hebben we in de Code expliciet gekozen voor 180 dagen. Lukt het niet in 180 dagen, dan lukt het ook niet in 250 dagen.' (Bron: Jaap van Manen, voorzitter van de monitoringcommissie Corporate Governance Code in het FD)

Ook hier en nu

‘Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today’ uit Alice in Wonderland. Volgens ons heeft de Monitoring Commissie dit niet zo bedoeld. Niet voor niets schrijft zij in de toelichting dat de focus op lange termijn niet betekent dat het hier en nu uit het oog mag worden verloren. (Bron: Mr. F.G.K. Overkleeft en mr. J.H.L. Beckers (Radboud Universiteit) in reactie op eindrapport Van Manen)

Wat als...?

President-commissaris onder druk weg bij ABN Amro. Interessant! Koud een half jaar later stelde de net benoemde Zoutendijk dat het toenmalig bestuur onder leiding van Zalm niet in staat was een bank te leiden... Wat als ze daar gelijk in had? (Bron: Hans de Hoog, bestuurder The Governance Hub, op Twitter)

Zuur voor ECB

‘De ontwikkelingen bij ABN Amro zijn in zekere zin ook zuur voor de ECB zelf. De Europese toezichthouder is zelf voorstander van commissarissen met veel bankervaring die heel dicht op het bestuur zitten en niet bang zijn in te grijpen als zij dat nodig achten. Zo is er volgens Frankfurt minder kans dat bankbesturen zich vergalopperen, zoals voor de crisis. Dit is precies het model dat Olga Zoutendijk - in theorie - voorstond.’ (Bron: Analyse Ivo Bökkerink en Pieter Couwenbergh FD over casus Olga Zoutendijk)