Checklist te interviewen door Intern Toezicht

Toolkit Governance Pensioenfondsen
Checklist te interviewen door Intern Toezicht

Het intern toezichtorgaan dient zich voldoende te oriënteren. Alleen het bestuderen van documenten is daarvoor niet voldoende. Gesprekken met diverse bij het pensioenfonds betrokkenen is een noodzaak, waarbij de volgende opsomming een hulpmiddel kan zijn:

  • alle bestuursleden (individueel of collectief) over het functioneren van het bestuur en de voorzitter van het bestuur (of een delegatie uit het bestuur) over het beleid van het fonds
  • individuele bestuurders over specifieke onderwerpen of personen;
  • indien van toepassing: de directeur bestuursbureau over het functioneren van het bestuur en het beleid van het fonds;
  • de accountmanager/contactpersoon uitvoeringsorganisatie(s) (pensioenbeheer en vermogensbeheer) over de relatie met het fonds (bestuur en bestuursbureau);
  • de externe accountant;
  • de certificerend en adviserend actuaris;
  • de compliance officer;
  • de voorzitter van VO of BO, dan wel het gehele orgaan;
  • de eventuele externe leden van bestuurscommissies over het functioneren van de commissie, de kwaliteit van de besluitvorming en hun oordeel over het beleid.

Er zijn geen kennisbankitems gevonden.

Als u gefilterd heeft op sector én op thema, dan werkt het beter om of alleen op sector of alleen op thema te filteren.