Commissaris hoeft geen btw meer te berekenen

Fiscaal
Besluit geldt ook bij meerdere commissariaten en facturering vanuit bv

De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 mei 2021 een Besluit gepubliceerd waarin wordt toegelicht of en hoe commissarissen en toezichthouders btw moeten berekenen op hun activiteiten. Voor commissarissen en toezichthouders betekent dit in veruit de meeste gevallen dat zij geen btw (meer) hoeven te berekenen over de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Dit is anders als de betreffende commissaris of toezichthouder ‘individuele verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen van het toezichthoudend orgaan’. PwC zet de gevolgen op een rijtje.

Een belangrijk verschil met eerdere regelingen is dat het uitgangspunt dat geen btw berekend hoeft te worden ook geldt indien iemand meerdere commissariaten heeft (er was een periode dat iemand bij vijf commissariaten ‘automatisch’ btw-ondernemer was) en/of vanuit zijn of haar bv factureert voor deze werkzaamheden.

Terugwerkende kracht

Het Besluit heeft terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, de datum van het arrest van het Europese Hof van Justitie waarin is beslist dat een commissaris de zelfstandigheid ontbeert om btw-ondernemer te zijn. Dat betekent dat:

  • commissarissen en toezichthouders die sinds die datum geen btw meer berekenen over hun vergoeding, hiermee de bevestiging hebben dat zij juist hebben gehandeld;
  • commissarissen en toezichthouders die sinds die tijd nog wel met btw hebben gefactureerd, de btw die sindsdien is gefactureerd, kunnen crediteren. Voor instellingen die de btw niet of beperkt kunnen terugvragen scheelt een dergelijke creditering uiteraard in de kosten. Wij raden in dat geval dan ook aan om aan de commissarissen en toezichthouders te vragen – waar van toepassing - die btw te crediteren. Voor ondernemingen met een volledig recht op aftrek van voorbelasting constateren wij op dit moment geen risico's met betrekking tot de handelwijze in het verleden en is er geen reden voor crediteringen;
  • als de commissarissen of toezichthouders geen btw-ondernemer meer zijn, voor de toekomst er geen btw meer in rekening mag worden gebracht. Als dit ten onrechte wel gebeurt, bestaat er voor ondernemingen geen recht op aftrek van voorbelasting;
  • commissarissen en toezichthouders hun (btw) onderneming beëindigen, zij mogelijk te maken krijgen met een btw-heffing voor bijvoorbeeld goederen die aan de onderneming worden onttrokken.

Klik hier voor meer informatie.