Commissarissen in de media

On Board

 Die pet past ons niet allemaal Leiderschapsexpert en executive coach Arjan Eleveld waarschuwt commissarissen tegen een opstelling als politieagent in Management Scope:‘Een rvc die zich ertoe laat verleiden om vooral te controleren, manoeuvreert zichzelf in een onmogelijke positie. De toonhoogte van het gesprek wordt die van achterdocht, de nadruk verschuift naar controle, het vertrouwen en de vertrouwelijkheid verdwijnen. Dan ben je geen vertrouwde adviseur, klankbord of sparringpartner meer. Een commissaris in die rol positioneert zich als iemand die niet hetzelfde doel nastreeft als de bestuurder. Hij wordt politieagent. Iemand die erop uit is om je fouten bloot te leggen. Een pottenkijker. Een openbare aanklager.’ I.M.Uit het In Memoriam voor oud-ABN Amro-bankier Jan Peter Schmittmann in Het Financieele Dagblad:  ‘Hoewel Schmittmann bij zijn gedwongen vertrek recht had op € 18 mln aan ontslagpremie, wilde ABN Amro hem maar € 2,3 mln meegeven. Schmittmann dacht de tijdgeest goed aan te voelen door afstand te doen van € 10 mln aan premie, maar het via de rechter afgedwongen restant van € 8 mln was voor het publiek nog te exorbitant. Jaren later zei hij daarover: ‘Een kennis van mij drukte het zo uit: “Jan Peter, je bent een schlemiel onder de graaiers en een graaier onder de schlemielen”.’ Financiële onafhankelijkheidFerry Houterman in de NRC over het bewaken van zijn onafhankelijkheid tegenover de organisaties waarop hij toezicht houdt (een tiental publieke en private toezichtfuncties, waarmee hij ruwweg een ton per jaar verdient):‘Ik heb één gouden regel, namelijk dat de inkomsten uit een toezichtfunctie niet meer dan 10 procent van het geheel mogen bedragen. Zo houd ik mijn handen vrij om als toezichthouder eventueel te kunnen opstappen, eigenlijk het enige machtsmiddel dat je hebt.’