De limieten van een aansprakelijkheidsverzekering

Meestal is er voor besturen wel een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Maar is die hoog genoeg? Vaak wordt er door toezichthouders nauwelijks inhoudelijk over nagedacht en alleen simpel de benchmark vergeleken. Dat kan gevaarlijk zijn, constateert AON.

In menig bestuurskamer begint men momenteel zenuwachtig te worden. De economie schiet hoogstwaarschijnlijk in een recessie en het valt niet uit te sluiten dat er bedrijven gaan omvallen. En dan? Is er een schuldige aan te wijzen? Hebben bestuurders en commissarissen gedaan wat ze konden, of is hun toch laakbaar gedrag te verwijten? Met claims als gevolg!

Hét moment om uw bestuurderaansprakelijkheidsverzekering er nog weer eens bij te pakken. Want waar bent u eigenlijk tegen verzekerd en belangrijker misschien nog wel: tegen welk bedrag? Michel Visser van AON constateert dat meer aandacht voor dit vraagstuk op zijn plaats is. ‘Vaak kijkt men wat er bij soortgelijke bedrijven of organisaties als verzekerde bedragen gelden. Of bestuurders zitten in een ander toezichthoudend orgaan en vergelijken dan slechts de premie met die van een ander bedrijf. Tot op zekere hoogte kan dat, maar het is goed om je de verschillen te realiseren. De branche en dus de risico’s zijn niet altijd hetzelfde. Bij een BV liggen de risico’s bijvoorbeeld veel hoger dan bij een stichting  En hoe ziet de omgeving van de desbetreffende organisatie eruit? Met welke jurisdicties hebben we te maken.? Bij activiteiten met of in Amerika moet je als bestuurder anders omgaan met aansprakelijkheid dan een organisatie die louter op Nederland is gericht. Omdat de claimcultuur daar fundamenteel anders is. Wat is de financiële positie van de organisatie? En hoeveel personen zijn er onder de verzekering verzekerd? Het is ook helder dat je in de wereld van finance momenteel veel meer risico loopt dan in een andere branche. Mijn advies: denk erover na en kijk of de bedragen realistisch zijn.’

Dat hoeft overigens niet altijd te laag te zijn. Visser komt in zijn praktijk ook wel voorbeelden tegen dat bestuurders en/of toezichthouders heel zwaar verzekerd zijn omdat zij dat bedrag kennen vanuit een andere positie. Belangrijk punt volgens Visser is het moment van de mogelijke verhoging van de limiet op een polis. Visser: ‘Maak de limiet niet te laag; koop niet te zuinig in en maak tijdig die afweging. Als een bedrijf in zwaar (publicitair) weer komt en bestuurders opeens hun limiet willen verhogen, dan zullen ze ongetwijfeld vragen krijgen van de verzekeraar en is de kans groot dat de premie dan als fors zal worden gezien. Het is net als met een huis: als de woning in brand dreigt te vliegen, moet je ook de verzekeraar niet bellen met de vraag om de brandverzekering aan te passen.’

Bij menig (financiële) organisatie zullen commissarissen zich momenteel achter de oren krabben en zich afvragen of ze hoofdelijk aansprakelijk gesteld gaan worden. Maar ook in kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen lopen toezichthouders aanzienlijke risico’s. Een fusie die afketst: wie draait dan voor de gemaakte kosten op? Crediteuren die aan de deur rammelen als een bedrijf failliet is gegaan… Visser: ‘Deze tijd vraag om zorgvuldigheid. Kijk naar de polis. Laat niet alleen de benchmark bepalend zijn. Ga dieper. Kijk met hoeveel mensen je de polis deelt en laat je niet verleiden tot lage limieten. Voor iets meer geld heb je toegang tot een aanzienlijk hoger verzekerd bedrag.’

www.aon.nl