Vijf misvattingen over disruptie

Strategie
Hoe prikkel je als commissaris het bestuur tot verandering?

De omloopsnelheid van organisaties is kort. Drastisch korter dan enkele decennia geleden. Disruptieve innovaties met radicaal nieuwe oplossingen doen markten en zelfs samenlevingen kantelen. Hoe gaat u als commissaris om met een disruptieve markt? BDO Accountants & Adviseurs organiseerde onlangs een bijeenkomst voor commissarissen en toezichthouders bij bekende disruptieTesla.

Vragen als: wat is disruptie nu echt, welke disrupties kunnen we nog meer verwachten en hoe kun je het disruptieve denken incorporeren in traditioneel ingerichte organisaties, stonden daarbij centraal. Naar aanleiding van de bijeenkomst zette BDO de vijf misvattingen over disruptie en de disruptieve markt op een rij.

1. Disruptie is iets van nu!

Veel mensen zijn geneigd te denken dat disruptie een fenomeen is dat zich vooral de laatste jaren manifesteert. Niets is minder waar. Disruptie is feitelijk van alle tijden. De introductie van de auto was disruptief in de vervoersmarkt. Maar ook een bedrijf als IKEA zette vanaf de jaren tachtig de meubelbranche volledig op zijn kop. Natuurlijk is het zo dat de omloopsnelheid van bedrijven hoger is geworden en natuurlijk heeft dat ook met technologie te maken, maar dat is slechts het halve verhaal. Dat brengt ons op de volgende misvatting:

2. Disrupters komen allemaal uit Silicon Valley

Wie kent ze niet, Google, Airbnb of Uber. Allemaal bedrijven die dankzij of met hulp van internet een vernieuwend, voor hun markten zelfs disruptief, businessmodel hebben bedacht. Disruptief betekent letterlijk ‘ontwrichting’. Er zijn vele spelers in vele markten die in staat waren om de bestaande markt te ontwrichten, zonder dat digitale technologie de hoofdrol speelde. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart. Easyjet en Raynair hebben de traditionele luchtvaart volledig op z’n kop hebben gezet. Niet door internet, maar door efficiënter te werken waardoor ze dezelfde afstand veel goedkoper konden aanbieden. Ook Tesla, gastheer van het event, is natuurlijk een mooi voorbeeld met de auto die volledig autonoom rijdt.

3. Wie disruptief wil zijn, moet vooral goedkoper zijn

Veel van de bekende disrupters bieden wel vaak een lagere prijs dan de concurrentie, maar toch draait het vooral om de prijs/kwaliteitverhouding. Wie disruptief wil zijn moet vooral heel goed doen wat de klant echt wil. Apple heeft de markt voor mobiele telefoons niet rigoureus veranderd met een sterke prijspropositie, maar door het aanbieden van een intelligent touchscreen in combinatie met internet op de telefoon. Goedkoper waren – en zijn - ze zeker niet. Apple was een onorthodoxe speler in de computerindustrie die de wendbaarheid had om het echt anders te doen. Dat brengt ons op de volgende misvatting…

4. Een disrupter is een kleinere nieuwkomer in een bestaande markt

Dat komt vaker voor ja, maar is zeker niet altijd het geval. Disruptieve ontwikkelingen komen vaak ook van gevestigde bedrijven. Dat vraagt wel om andere organisatievormen. Denk aan kleinere teams met resultaatverantwoordelijkheid. Grote autonomie, expertise en betrokkenheid vergroten de kans op revolutionaire ideeën. Durf ook branchevreemde specialisten te laten meedenken en laat bijvoorbeeld de toekomstige generaties meedenken over je bedrijfsvoering.

5. Als commissaris of toezichthouder is mijn invloed beperkt

Vanzelfsprekend zit u als commissaris niet direct aan de knoppen. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor u als toezichthouder om het bestuur te prikkelen om meer disruptief te denken. Richt een ‘schaduwkabinet’ in met jonge enthousiaste denkers, zoals trendwaarnemer Herman Konings suggereerde. Zorg ervoor dat u actief de juiste informatie vergaart. Kijk verder dan cijfers. Stel vragen aan het bestuur en vraag door. En tot slot: realiseer u dat het vooral ook een cultuur en gedragsaangelegenheid is. Verandering komt van binnenuit en vraagt om de juiste mensen.

Wilt u naar aanleiding van het thema disruptie graag in gesprek gaan met BDO? Neem dan contact op met John Hijmans, partner Risk Advisory Services bij BDO.

 

Ronde-tafelbijeenkomst over Management Reporting

Op dinsdag 29 november organiseert BDO in samenwerking met de IIA een ronde-tafelbijeenkomst over het thema Management Reporting voor (aankomende) commissarissen en toezichthouders.

Goede, effectieve besluitvorming staat of valt met hoogwaardige, liefst real time managementinformatie. Met de juiste technologie en tools kunnen bestuurders tegenwoordig tijdig over de meest relevante data beschikken – technologische ontwikkelingen rondom Management Reporting gaan in rap tempo. Bestuurders kunnen zo niet alleen terugkijken, maar kansen en risico’s beter inschatten en op basis hiervan strategisch bijsturen waar nodig.

Hoe krijg je als organisatie de juiste informatie tijdig boven tafel? Welke eisen stelt u als toezichthouder aan Management Reporting? En in hoeverre heeft u als toezichthouder bijvoorbeeld een haalplicht als het om managementinformatie gaat?

Hoogleraar accountancy Eddy Vaassen en commissaris en voormalig topbestuurder Tjalling Tiemstra zullen spreken, waarna met elkaar van gedachten wordt gewisseld over dit thema in ronde-tafelsessies tijdens een diner.

De bijeenkomst vindt plaats bij Villa Oldenhoff te Abcoude. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en aanmelden vindt u hier.