Kritische sparringpartner van de directie

Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Edwin de Jonge (51), Managing Partner van Time to Hire Group, actief in recruitment process outsourcing.

Nieuwe toezichtfunctie:

Commissaris bij Van Spaendonck Groep en de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck, voorzitter remuneratiecommissie.

Bestaande portefeuille Edwin de Jonge toezicht- en bestuursfuncties:

'Dit is mijn eerste rvc-functie. Naast deze rol heb ik diverse functies in de raad van advies bij startups en scale-ups.'

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Van Spaendonck was op zoek naar iemand met een ondernemersachtergrond en ervaring met startups en scale-ups, om zo beter aan te sluiten bij de nieuwe HR-initiatieven die men voor het midden- en kleinbedrijf, het mkb, aan het ontwikkelen is. Vanwege mijn achtergrond als ondernemer, investeerder en adviseur en mijn ervaring in ICT en innovatie was de link snel gelegd.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De innovatie die Van Spaendonck aan het uitvoeren is past bij mij. Vernieuwing geeft mij energie, naast het bouwen en uitbouwen van bedrijven. Hierbij meer vanuit een toezichthoudende rol dan als aandeelhouder of als ondernemer betrokken te zijn, leek mij een mooie kans om mijn kennis en ervaring te kunnen delen.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb naast de gesprekken met directie en zittende rvc-leden veel aandacht besteed aan de strategische keuzes die men wilde en moest maken. Natuurlijk heb ik ook de beschikbare informatie vanuit jaarverslagen en dergelijke bekeken. Het leuke was dat Van Spaendonck vorig jaar 100 jaar bestond en hier uitgebreid bij heeft stilgestaan, dus er was veel informatie voorhanden.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb de eerste vergaderingen vooral geluisterd en kennisgenomen van de informatie uit de voorgaande rvc-vergaderingen. Ik heb Van Spaendonck ervaren als een vrij open organisatie, zowel wat betreft directie, MT als rvc, dus het inwerken ging vrij soepel.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De organisatie is druk bezig met verbreding van de dienstenportefeuille voor het mkb en een digitaliseringsslag aan het maken in het productaanbod. Daarbij is een nieuwe directie gevormd die invulling moet geven aan deze transitie en de groeidoelstellingen. De rol van de rvc hierbij is kritische sparringpartner van de directie te zijn.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Vanuit mijn achtergrond in de arbeidsbemiddeling past de HR-dienstverlening voor het mkb goed in het plaatje.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Aangezien dit mijn eerste commissariaat is, ben ik daar niet heel bewust mee bezig. Ik erken wel het belang van voldoende tijd en aandacht kunnen geven aan toezichtfuncties.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld een paar uur per week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Het als rvc bieden van een support-framework in plaats van primair control, dan maak je verbinding op de essentie van de organisatie.'