'Een internationaal beursfonds, de mediasector en Artis: die variatie vind ik inspirerend'

De Portefeuille van...
Commissarissen over hun toezichtfuncties

 Naam, hoofdfunctie en leeftijdJan Buné RA (1953), oud-partner van Deloitte Accountants Toezichtfuncties:

  • Lid van het Commissariaat voor de Media
  • Independent director van Mail.ru Group Ltd
  • Lid van de raad van toezicht van Artis

 Nevenfuncties:

  • Voorzitter van de adviescommissie Governance, Risk & Compliance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
  • Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
  • Gerechtelijk deskundige in civiele procedures

 Hoe hebt u uw toezichtfuncties verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving? ‘Gedeeltelijk via executivesearchbureaus en gedeeltelijk via mijn persoonlijke netwerk. Voor mijn werk als gerechtelijk deskundige heb ik een postacademische studie voltooid bij de Universiteit van Leiden. Waarom heeft men u benoemd tot commissaris/toezichthouder: welke toevoegde waarde kunt u bieden?Ik heb bijna veertig jaar in accountancy gewerkt, in het bijzonder in de sectoren technologie, media en telecom (TMT) en financiële instellingen (FSI). Het is mijn ambitie om die ervaring te benutten bij mijn toezichthoudende functies en mijn werk als arbiter/gerechtelijk deskundige. Uiteraard zal het accent liggen op financiële vraagstukken, maar ik probeer mijn ervaring ook te benutten op het brede terrein van governance, risk en compliance.’ Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze toezichtfuncties?‘Mijn functies zijn uiteenlopend en dat vind ik heel inspirerend. Ik ervaar nu first-handed hoe het is om in een one-tier board als non-executive director en lid van de auditcommissie te functioneren van een aan de beurs in Londen genoteerde internationale onderneming. Daarnaast ben ik in mijn rol bij het Commissariaat voor de Media nauw betrokken bij de publieke mediasector. Dat is een sector waarvoor ik warme belangstelling heb en waarvan de toekomst buitengewoon relevant is voor de pluriformiteit van het media-aanbod in Nederland, zowel nationaal, regionaal en lokaal. Verder past mijn rol bij Artis bij mijn behoefte om een bijdrage te leveren aan de stad Amsterdam, waar ik ben geboren en opgegroeid. Artis vierde in 2013 haar 175-jarig bestaan en is een unieke dieren- en kennistuin. Met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers behoort Artis tot de best bezochte attracties van Amsterdam.’ Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de toezichtfuncties te aanvaarden en waaruit bestond deze?‘Ik heb mij op al mijn functies goed voorbereid door mij te verdiepen in de activiteiten, jaarverslagen, recente publicaties, de samenstelling van de directie en de RvC/RvT vanuit de invalshoek: Heb ik een affiniteit met de activiteiten? Zou ik een waardevolle bijdrage kunnen leveren? Pas ik in het team? Zijn er bijzondere kansen en risico’s?’ Hoe hebt u zich ingewerkt? ‘Dat verschilt sterk per organisatie, maar komt - gegeven mijn achtergrond - per saldo neer op het doorgronden van het bedrijfsmodel, de sector, de strategie, het leren kennen van het management en de organisatie en de eventuele specifieke regelgeving.’ Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisaties waarop u toezicht houdt en welke rol kan de RvC/RvT daarbij spelen?  ‘Elke organisatie kent specifieke vraagstukken en er is bijna geen sector waarin het verdienmodel niet onder druk staat of waar nieuwe regelgeving geen belangrijke impact heeft. Daar hoop ik mijn brede ervaring te kunnen benutten.’ Hoe passen de functies in uw portefeuille bij uw hoofdfunctie?‘Ik ben niet meer actief als accountant en de scope van mijn werkzaamheden heeft zich sterk verbreed. Dat biedt een interessant perspectief op nieuwe activiteiten en geeft mij een stimulans om mijn kennis en ervaring verder te ontwikkelen.’ Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het nieuwe maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?‘Uiteraard let ik bij de samenstelling van mijn portefeuille op deze randvoorwaarde. Ik heb ervaren dat het kan leiden tot dilemma’s bij het al dan niet aanvaarden van een toezichthoudende functie.’  Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?‘Ik bouw mijn portefeuille met zorg op om daarmee voldoende tijd beschikbaar te hebben voor de verschillende functies. Het grote voordeel is dat ik niet langer als partner verbonden aan een groot kantoor, waardoor ik meer flexibiliteit heb in mijn planning en beter beschikbaar ben voor onverwachte zaken.’