‘Een open houding zegt meer dan de stukken’

De Portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie(s) en portefeuille

Naam en hoofdfunctie:

Sacha Engels, Investeerder, strategisch business adviseur en commissaris

Nieuwe toezichtfunctie:

RvC DPA detachering

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties: 

- RvC Ormit Management- en Leiderschapsontwikkeling- Investerings Comité Arena Business Group- Voorzitter Comité van Aanbeveling  NextWomen100- RvA Live on Demand Amsterdam

 

Hoe hebt u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen: via het eigen netwerk, een headhunter, of openbare werving? 

‘Via mijn eigen netwerk.’

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toevoegde waarde kunt u bieden?

‘Mijn expertise op het gebied van ondernemerschap, marketing en communicatie en human capital sluit goed aan bij DPA en binnen het team van commissarissen.’

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘Wat ik met name interessant vind aan DPA is dat het een decentraal gestuurde organisatie betreft, die bestaat uit een veelheid van gespecialiseerde businessunits met een nichefocus. DPA staat voor de uitdaging om gerichter in te spelen op klantbehoeften in een complexe arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt, om zich de komende jaren blijvend te onderscheiden met een dienstverlening die verder reikt dan alleen het plaatsen van de "juiste persoon op de juiste stoel". Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren.’

Hebt u een due diligence  uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Jazeker. Ik heb – voordat ik heb toegezegd - uitgebreide gesprekken gehad met het bestuur, mijn medecommissarissen en de ondernemingsraad. Natuurlijk heb ik ook online deskresearch gedaan.’

Hoe hebt u zich ingewerkt? 

‘Allereerst heb ik mij uitgebreid ingelezen. Daarnaast is in overleg met DPA een inwerkprogramma samengesteld waarbij ik in gesprekken van een uur heb kennisgemaakt met een groot aantal businessunitmanagers en de cfo. Op deze wijze heb ik me snel en effectief kunnen inleven in de verschillende gespecialiseerde vormen van dienstverlening en het cijfermateriaal. In die gesprekken heb ik zeker ook gelet op de houding en openheid in het verstrekken van informatie. Dat zegt al veel over een organisatie. Soms meer dan wat in de stukken staat.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC/RvT daarbij spelen?  

‘Buiten de gebruikelijke rol van toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken bij DPA, zal zeker ook een beroep worden gedaan op mijn expertise op het gebied van marketing en communicatie. Op de agenda staat onder meer de communicatieve herpositionering en versterking van de corporate identitiy van DPA.’

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

‘Als “exit-entrepreneur” richt ik mijn werkzaamheden op drie deelgebieden: professioneel toezicht houden, strategisch businessadvies en informal investorship, met als kerncompetenties ondernemerschap, flexwerk en marketing/communicatie. Het behoeft geen nader betoog dat DPA hier prima bij past.’

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het nieuwe maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

‘Mijn portefeuille heeft nog ruimte genoeg.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw nieuwe toezichtfunctie en/of uw toezichtportefeuille?

‘Door de complexiteit van DPA - veel gedifferentieerde, gespecialiseerde dienstverlening - kost dit commissariaat relatief veel tijd. Naar mijn gevoel ben ik zeker een jaar verder voordat DPA ‘ in mijn genen’ zit. Daarna zal het iets minder tijd kosten. Maar naast de reguliere RvC- en aandeelhoudersvergaderingen en de voorbereidingen daarvan, zal ik zeker tijd investeren om blijvend aansluiting te houden. DPA opereert in een markt in beweging. Dat is juist wat dit commissariaat voor mij zo aantrekkelijk maakt. Ik hou van bedrijven die zich blijvend ontwikkelen. Dat betekent dat ik dat ook moet doen.’

Wat moet u op het gebied van governance van het hart?

‘De ontwikkelingen gaan snel en toezicht houden wordt gelukkig steeds meer een vak. Ik vind het belangrijk om bij te blijven door mij regelmatig te scholen en te verstaan met andere commissarissen. Permanente educatie, altijd scherp blijven. Voor mij is peer group learning dan ook erg zinvol gebleken. Een commissaris die niet in zichzelf investeert, staat stil. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die met passie en inzet zijn werk wil doen.’