'Ik breng veel bestuurlijke en inhoudelijke ervaring mee uit diverse zorgvelden'

De portefeuille van...
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Filia Kramp, coach en bestuursadviseur

Nieuwe toezichtfunctie:

lid rvt Zorgspectrum, op voordracht Cliëntenraad

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

lid RvT Crabbehoff (zorgorganisatie); lid RvT Combiwel (brede welzijnsorganisatie met kindopvang)

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik breng veel bestuurlijke en inhoudelijke ervaring mee uit diverse zorgvelden (care en cure) en heb veel ervaring met toezicht vanuit het cliëntperspectief.'

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'De visie van de bestuurder op ouderenzorg en op het organiseren van moderne ouderenzorg.'

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb in mijn bestuurlijk netwerk gepolst hoe er tegen de organisatie aan werd gekeken en ik heb de jaarrekening en het jaarverslag van de organisatie gelezen.'

Hoe hebt u zich ingewerkt?

'De bestuurder organiseert systematisch en regelmatig activiteiten waar de RvC bij betrokken wordt.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen? 

1.    Personeel: hoe kom je aan voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel en hoe behoudt je die voor de organisatie?  
2.    Organisatieontwikkeling: Hoe maak je op de werkvloer de verbinding tussen vakvrouwschap en leiderschap.
3.    Huisvesting: bouwen voor de ouderenzorg van morgen.
'In alle drie de thema’s kan de RvC op grond van zijn expertise en actuele ervaring  sparringpartner zijn.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Past heel goed, anders had ik het niet gedaan.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Aan deze: gemiddeld 10 uur per maand (ik ben ook lid van de commissie kwaliteit en veiligheid).'