'Ik lever graag een maatschappelijke bijdrage'

De portefeuille van…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Ineke Strijp, CEO Cito (a.i.)

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid RvC Provides, lid Audit- en Riskcommissie en voorzitter Remuneratie- en Selectiecommissie

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

Voorzitter Toezichthoudend Bestuur Ieder(in)

Hoe hebt u uw nieuwe toezichtfunctie verkregen?

‘Via een headhunter.’

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

‘Ik ben benaderd om mijn brede ervaring en kennis op de gebieden ICT, informatiemanagement en HR, mijn bestuurlijke ervaring en mijn ervaring op het gebied van verandermanagement.’

Waarom hebt u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘Ik heb ja gezegd omdat ik van mening ben dat het goed is om je naast je werk ook in te zetten voor organisaties met een maatschappelijk belang. Zeker met een veranderende en terugtredende overheid wordt het spanningsveld tussen de te realiseren strategische doelen en de financiële middelen steeds spannender. Juist Provides, als woningcorporatie, anticipeert en participeert in het vraagstuk van veilig wonen voor mensen met een beperking. Dit doet de organisatie naast het uitvoeren van de wettelijke taak als woningcorporatie. Provides gaat hier best ver in. Vanuit mijn rol als lid van de RvC kan en mag ik hier een bijdrage aan leveren.’

Hebt u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Er is geen echte due diligence uitgevoerd, maar ik heb van het searchbureau alle benodigde informatie gekregen om een goed beeld te krijgen van de organisatie. Daarnaast is veel informatie beschikbaar via internet. In de selectieprocedure ben ik ook intensief in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de organisatie, de OR en leden van de huurdersvereniging. Ook ken ik de sector vanuit mijn werk goed en heb ik navraag gedaan, voordat ik met het searchbureau in gesprek ben gegaan.’

Hoe hebt u zich ingewerkt?

‘Allereerst heb ik veel stukken gelezen en mij door collega’s op de hoogte laten stellen van de laatste ontwikkelingen in deze sector. Ik heb kennisgemaakt met mijn collega-commissarissen, met de huurdersvereniging en met de leden van het MT. Verder staat er een kennismaking met de OR gepland. Ook is er een rondgang gemaakt langs het bezit van Provides. Tevens staat er nog een heidag gepland met de directeur en de RvC voor een verdere persoonlijke en inhoudelijke verkenning.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de RvC daarbij spelen?  

‘De RvC is allereerst een toezichthoudend en adviserend orgaan voor het beleid en de koers van de onderneming. Je bent ook een sparringpartner voor de directeur aangaande de strategie en visie van de onderneming. De belangrijkste uitdagingen zijn de komende tijd de implementatie van de Woningwet 2015, het blijven aanbieden van betaalbare woningen en de druk op het aanbod  door statushouders.’

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

‘Ik werk al sinds 1989 als zelfstandig ondernemer in verschillende sectoren en in verschillende functies. Dit is een aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden.’

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

‘Een commissariaat is een serieuze zaak, dus daar moet je ook de benodigde tijd aan kunnen besteden. Met mijn huidige werk zou vijf commissariaten zelfs teveel zijn.’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

‘Momenteel circa 10 uur per week.’

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

‘Het is goed dat er meer aandacht is gekomen voor de bewezen geschiktheid van toezichthouders en/of commissarissen. De verantwoordelijkheid is zwaar, transparantie en integriteit zijn basisprincipes. Dat waren ze altijd al, maar het is goed dat er nu bewuster en formeler naar gekeken wordt.’