'Kijk vooruit en durf je uit te spreken'

Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Marlies de Ruyter de Wildt, eigenaar BY Trust, adviesbureau voor verandering, reputatie en governance, 54 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Voorzitter bestuur van de Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) die eind vorig jaar is opgericht. ITGD is het centrum voor professionalisering, kennis delen en netwerken van en voor interne toezichthouders bij goede doelen.

Bestaande portefeuille toezicht- en bestuursfuncties:

  • Voorzitter raad van commissarissen Allerzorg en Wonen bij September
  • Recentelijk na acht jaar afgetreden als voorzitter raad van toezicht Hersenstichting en lid raad van toezicht Bevolkingsonderzoek Zuid West. 

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot voorzitter bestuur: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben een bouwer, initiatiefrijk met een aanstekelijk optimisme en weet mensen te verbinden op een gemeenschappelijk doel. Dat geeft vertrouwen en energie om mogelijkheden om te zetten naar realiteit. Daarbij komt mijn kennis van de sector, die ik heb opgedaan in de tijd bij de Hersenstichting, goed van pas. Vanuit mijn brede toezichtervaring weet ik wat toezichthouders kunnen toevoegen aan de organisatie én wat dit vak van je vraagt. Mijn achtergrond en adviespraktijk richt zich op stakeholders, reputatie, cultuur en gedrag. Dit komt ook tot uiting in de publicatie Voorkom toezicht met een dode hoek, een onderzoek naar de integratie van de soft controls in de toezichtroutine dat ik samen met Hogeschool Avans heb gehouden, met Deloitte als partner. Zo versterken mijn ervaringen in mijn toezicht- en adviespraktijk elkaar.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Wat mij aantrok was enerzijds de kans om bij te dragen aan de kwaliteit van het toezicht in een sector die die professionaliteit verdient. Anderzijds was het heel uitdagend om met het bestuur vanaf letterlijk een wit vel de Stichting te creëren en in te kleuren. Binnen het bestuur delen we eenzelfde ambitie en toewijding om iets goeds neer te zetten en hebben we daar veel plezier in. Medio vorig jaar was de ITGD nog ‘een goed idee’. Inmiddels hebben we met elkaar de Stichting niet alleen opgericht, maar ook gebracht naar een actief centrum van en voor toezichthouders in de sector.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'De eerste vraag: ‘Past het doel bij mij?’, kon ik positief beantwoorden. Ik heb altijd een drive om kwaliteit te brengen en te vergroten. Vanuit onderzoek dat Goede Doelen Nederland en Nationaal Register hebben uitgevoerd onder toezichthouders in de sector, wist ik dat er draagvlak is voor het initiatief. Dan komt het aan op de mix en match met andere bestuursleden die er inhoudelijk en praktisch ook de schouders onder willen zetten. Vanuit een initiatiefgroep is het bestuur ontstaan en had ik het solide vertrouwen dat we een idee tot realiteit zouden kunnen brengen. Dat was voor mij voldoende om erin te stappen.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'ITGD staat voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht. Daar leer ik zelf iedere dag nog in. Mijn huidige kennis en ervaring zie ik als springplank, maar we trekken heel bewust kennis en expertise aan van anderen om het inzicht te verbreden. Ik kijk uit naar de dialoog die we willen faciliteren over de vraag: Wat vinden we goed toezicht in de goededoelensector?'  

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie en welke rol kan het bestuur daarbij spelen?

'In mijn rol bij ITGD gaat het om alert zijn op de bestaande en nieuwe inzichten over toezicht en hoe we die toegankelijk maken. In mijn toezichtpraktijk vind ik de balans tussen toezicht op de hard en soft controls belangrijk. Raden van commissarissen en toezicht kunnen daarin nog een ontwikkeling doormaken en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de langetermijnwaardecreatie van organisaties.'

Hoe past de nieuwe functie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Er wordt mijns inziens nog veel gevraagd naar de ‘standaard commissaris’. Persoonlijk denk ik dat een profiel dat juist de externe blik naar de omgeving, stakeholders en de markt inbrengt, veel waarde toevoegt in de samenstelling van een raad. Ik denk dat ik mijn maatschappelijke en organisatieantenne sensitief afstel en zo anticipeer op wat er nodig is, ook bij snelle en grote veranderingen. Daar werk ik comfortabel mee.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Deze functie telt niet mee. Daar kan je ook wat van vinden: waarom tellen goede doelen niet mee in de telling? Juist in deze rol vraagt het aandacht en tijd. Een toezichtsrol bij een goed doel is geen hobby die je er een beetje bij kan doen.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Met de raad van commissarissen bij Allerzorg en Wonen bij September en de bestuursrol bij ITGD is dat een paar dagen per maand.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Kijk vooruit en durf je uit te spreken als je iets opvalt. Dat komt de waarde van het toezicht voor de organisatie, voor de raad en jezelf ten goede.'