Lezerspoll

Stelling: Tijdens de coronacrisis moeten commissarissen dichter op het bestuur gaan zitten en zo nodig zelf de lead nemen om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen.

 

  • Ja, in crisistijd voldoet toezicht op afstand niet langer en moeten commissarissen bovenop het bestuur en de operationele gang van zaken gaan zitten.
  • Ja, als commissaris wil je nu gewoon zelf in control zijn, ook met het oog op het eigen reputatie- en aansprakelijkheidsrisico.
  • Nee, ook in crisistijd mogen commissarissen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten en moeten ze rolvast blijven en distantie betrachten.
  • Nee, maar commissarissen moeten zich wel actiever (laten) informeren en de vergaderfrequentie opvoeren, zodat ze meteen kunnen ingrijpen als het misgaat.

 

Vul de poll in via deze link! De uitkomsten komen terug in de volgende editie van Governance Update.