Lezerspoll

Blijf afstand houden

In de april-editie van Governance Update legden we u de stelling voor of commissarissen tijdens de coronacrisis dichter op het bestuur moeten gaan zitten en zo nodig zelf de lead nemen om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen?

Uw antwoord was glashelder. Bijna volmondig luidde het antwoord: nee. De commissaris moet niet de lead nemen. Er was wel een kleine nuance in de respons. Ruim 61 procent stelde: Nee, maar commissarissen moeten zich wel actiever (laten) informeren en de vergaderfrequentie opvoeren zodat ze meteen kunnen ingrijpen als het misgaat. Ruim 33 procent maar was het met de stelling eens dat zelfs in crisistijd de commissaris niet op de stoel van de bestuurder moet gaan zitten en commissarissen rolvast moeten blijven en distantie behouden.

In de lead

Een overgrote minderheid van vijf procent deelde de mening dat toezicht op afstand in crisistijd niet voldoet, en moeten commissarissen bovenop het bestuur en de operationele gang van zaken zitten. Niemand vulde de optie in dat je in control wilt zijn ten faveure van onder meer je eigen reputatie. Conclusie: rolvastheid en distantie zijn belangrijk, maar extra alertheid is zeker gewenst.