Nieuwe inzichten in internationaal governance-overzicht

Boekbespreking

Voor de commissaris die verder wil kijken dan Nederland of dieper wil gaan dan korte tijdschriftartikelen, is er nu The Handbook of Board Governance, a comprehensive guide for public, private and not-for-profit board members.

De hoofdredacteur van het handboek, een Canadese professor met liefst zeven academische titels, is een van de top-vijf universitaire leerkrachten in zijn land en een van de leidende experts op het gebied van corporate governance. Dit handboek biedt een actueel overzicht van ontwikkelingen op het gebied van de corporate governance in diverse sectoren, gaat de diepte in en voorziet de ontwikkelingen van kritische kanttekeningen.

Acht thema’s

Het handboek is georganiseerd in acht thematische hoofdstukken. Het openingsthema bespreekt de meest belangrijke verantwoordelijkheden van een board inclusief de leidinggevende verantwoordelijkheden waaronder het reguleren van de opvolging van een CEO of een voorzitter van de board. Een interessante paragraaf waaraan Ram Charan meeschreef, behandelt de onderscheiden rollen die een board dient te spelen: partneren, leiding nemen, monitoren en niet in de weg staan. Het tweede thema bevat bijdragen over de samenstelling en de effectiviteit van een board, alsook over board dynamics. Het derde thema is de risicosturing, de verzekering van risico’s en van aansprakelijkheden en de taak van de bestuurders op dit gebied. Vierde thema is het omgaan met de aandeelhouders, met de veranderende verantwoording, met hun betrokkenheid en met aandeelhouderactivisme. Niet onverwacht komt daarna als thema het besturen en sturen van de beloning van de executieven en het verband tussen prestatie en resultaten enerzijds en de beloning anderzijds. In de volgende twee thema’s komen actuele zaken aan bod als het besturen van de informatietechnologie, inclusief digitale- en internetveiligheid (cybersecurity) en het besturen vanuit duurzaamheid, rekening houdend met de klimaatverandering. Het afsluitende thema bespreekt de besturing in diverse sectoren en in diverse fasen van ontwikkeling: not-for-profit organisaties, startende bedrijven, privéondernemingen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven en zich snel ontwikkelende ondernemingen.

Déjà vue

Een bundel korte CV’s van de auteurs, waaruit de internationale samenstelling van dit corps blijkt (Canada, Ierland, België, Verenigde Staten, Engeland), rondt het boek af, samen met een index die het mogelijk maakt snel een onderwerp in dit omvangrijke handboek te traceren. De lezer van dit handboek doet ongetwijfeld nieuwe inzichten op, wordt aan het denken gezet door gedachten die eigen denkwerk een ander perspectief aanbieden en beleeft mogelijk momenten van herkenning of déjà-vues. Hoe dan ook: een handboek met een krachtige inhoud voor de commissaris die iets verder dan Nederland wil kijken of die iets dieper wil gaan dan korte tijdschriftartikelen.

Meer informatie