‘Polderen op een wereldtoneel’

Commissaris van tussenholding worstelt tussen formaliteit en substantie
Onderzoek

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register (NR), Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) en Strategic Management Centre (SMC) presenteerden op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt: in welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen? De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor (aspirant-) commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Zo is er grote variatie in de substantie van het toezicht; dat is de mate waarin het toezicht op tussenholdings naar de letter en de geest voldoet aan geldende codes voor goed bestuur:

  1. Bijna een derde van de commissarissen beoordeelt zijn of haar rol slechts als een formaliteit'.
  2. Meer dan de helft van de commissarissen geeft niet of nauwelijks invulling aan de werkgeversrol en de netwerkrol.
  3. Een derde van de commissarissen houdt zich niet of zeer beperkt bezig met langetermijnwaardecreatie en risicomanagement.
  4. Veel commissarissen doen aan ‘job crafting’; ze voeren kleine wijzigingen door die de substantie van het toezicht vergroten.
  5. Het samenspel tussen bestuur, raad van commissarissen en ondernemingsraad is daarin cruciaal.

Daarnaast geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de diverse stakeholders, zoals de commissarissen, voorzitter van de raad, medezeggenschap, bestuur, aspirant-commissarissen, aandeelhouders en wetgevers en beleidsmakers.

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) wil voor ondernemingsraden, (voordrachts)commissarissen, bestuurders en andere toezichthoudende organen een platform bieden voor het thema medezeggenschap en governance. Het doel is om de samenwerking tussen de stakeholders in de onderneming, semipublieke instelling of organisatie te versterken. Dit geven we vorm door:

  • Netwerk / denktank voordrachtscommissarissen
  • Publicaties van goede praktijkvoorbeelden
  • Jaarcongres, werkconferenties, round tables medezeggenschap
  • Uitbouw website www.medezeggenschap-en-governance.nl
  • Uitreiking Driehoek 3D Trofee; de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie (In opdracht van alle partners, onder coördinatie van de FNV)

Lees hier meer over het onderzoek.

==

De SER en Nationaal Register hebben in 2014 het initiatief genomen tot oprichting van de AMG. Inmiddels nemen diverse partijen aan deze samenwerking deel. Naast de SER en Nationaal Register zijn dat AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten | Mediators en WissemaGroup.

==

Eerder verscheen in Governance Update al een artikel over de tussenholding. Lees dat artikel hier.