'Belangen van alle stakeholders goed afwegen'

De portefeuille van…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Ewoud Goudswaard, onafhankelijk toezichthouder, 60 jaar

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid rvc Eneco Groep NV

Bestaande portefeuille Ewoud Goudswaard toezicht- en bestuursfuncties:

Lid rvc Triple Jump BV, Penningmeester Nationaal Groenfonds en bestuurslid Stichting Aandelen Fondsenbeheer Nederland, vz STAK Bouwmeester (de Goudse Verzekeringen), Penningmeester de Museumvereniging en Stichting Museumkaart, Lid Raad van Advies Stichting Welcome.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben door de COR op basis van het versterkt aanbevelingsrecht voorgedragen als commissaris. Enerzijds vanwege mijn ruime ervaring met een consumenten gedreven organisatie bij een duurzame bank. En anderzijds om te helpen rust te brengen in de onderneming na een roerige periode.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Het is interessant om in de huidige fase van de ontwikkeling van Eneco betrokken te zijn. De onderneming is bezig haar duurzame strategie verder vorm te geven en daarbij een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. En daarnaast speelt de zoektocht naar nieuwe aandeelhouders.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Naast gesprekken met leden van de RvB, RvC en COR hebben de website, het jaarverslag en de managementletter mij een goed beeld gegeven van Eneco.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Eneco heeft een inwerkprogramma opgesteld bestaande uit gesprekken met senior management en bezoeken aan specifieke onderdelen van de organisatie. Daarnaast heb ik bijeenkomsten bijgewoond met consultants en de investment bank die het verkoopproces begeleiden.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Belangrijkste uitdagingen zijn het verder stroomlijnen van de organisatie om een grote bijdrage te blijven leveren aan de energietransitie. Tevens worden nieuwe aandeelhouders gezocht. De rvc zal beide uitdagingen intensief begeleiden.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Mijn portefeuille is grotendeels opgebouwd rondom activiteiten die bijdragen aan het verder verduurzamen van de samenleving. Of het nu gaat om cultuur, microkredieten, natuurbeheer en financiering van duurzame projecten, de integratie van nieuwkomers in Nederland of energietransitie... alles draagt bij aan het verduurzamen van onze samenleving. Eneco is al jaren koploper en voorbeeld voor anderen in die energietransitie en past daarom prima in mijn portefeuille.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Mijn portefeuille is “Irrgang-proof”, maar uiteindelijk gaat het erom dat je voldoende tijd hebt om ook in tijden van crises beschikbaar te zijn.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Gemiddeld 2,5 dag in de week.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Een rvc moet ervoor zorgen dat de belangen van alle stakeholders goed worden afgewogen. Dat is uitdagend maar maakt het werk juist ook uitermate boeiend.'