'Toezichthouders moeten bestuurders lessen uit coronacrisis helpen trekken'

De portefeuille van…
Commissarissen over hun nieuwe toezichtfunctie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Gala Veldhoen, lid Eerste Kamer, 49 jaar

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van commissarissen woningcorporatie Ymere

Bestaande portefeuille Gala Veldhoen toezicht- en bestuursfuncties:

Lid raad van toezicht Stichting Paradiso, lid geschillencommissie Vereniging Rembrandt.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Ik ben benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie. Ik solliciteerde op het moment dat ik nog rechter was in de rechtbank Midden-Nederland. Als rechter krijg je veel inkijkjes in de samenleving, in die delen die voor veel anderen gesloten blijven, waardoor je een brede kijk krijgt op wat er speelt. Ik meende met die ervaring een maatschappelijke blik mee te brengen die van toegevoegde waarde kon zijn voor de corporatie, juist ook omdat het een functie op voordracht van de huurders betrof. Ik had al een aantal toezichthoudende functies, waardoor ik al ervaring had. De combinatie van ervaring als toezichthouder en als rechter maakte dat ik dacht van toegevoegde waarde te kunnen zijn.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Wat mij vooral aantrok is de maatschappelijke rol die de woningcorporatie vervult. Het mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis geven in Metropoolregio Amsterdam is een heel belangrijke opdracht, juist ook in deze tijd waarin de huizenmarkt zo overspannen is en het voor mensen met een bescheiden of middeninkomen zo moeilijk is een plaats op die woningmarkt te veroveren. De corporatie zorgt ervoor dat deze regio voor iedereen toegankelijk blijft en dat je gemengde wijken houdt. Aan die opdracht wilde ik als toezichthouder graag een bijdrage leveren.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Ik heb de meest recente jaarstukken bestudeerd en met een aantal mensen gesproken die bekend waren met de corporatie.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Ik heb een uitgebreid inwerkprogramma doorlopen. Ik heb daarin niet alleen met directie, managers en beleidsmedewerkers gesproken, maar ook meegelopen op het servicecentrum en ik ben een halve dag mee op pad geweest met een servicemonteur. Dat was ontzettend leuk en leerzaam. Terwijl de monteur bezig was met het vervangen van een kraan, voerde ik gesprekken met de bewoners. Zo hoor je eens echt wat huurders van de corporatie vinden! Over het algemeen erg positief, daarin werd het vermoeden dat ik had gelukkig bevestigd. Daarnaast heb ik bij de VTW, de Vereniging van toezichthouders in woningorporaties, de leergang 'De nieuwe commissaris' gevolgd, voor starters in de wereld van woningcorporaties. Die leergang was ook waardevol en vormt een goede basis.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'De belangrijkste uitdaging blijft voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden voor de doelgroep die wij bedienen. Daarnaast is verduurzaming een tweede belangrijke uitdaging. En het voorkomen van een sociale en ruimtelijke tweedeling, dat blijft ook hoog op de agenda staan. Als toezichthouder lever je onder meer een bijdrage door als sparringpartner te fungeren als het gaat om het formuleren van visie, beleid en doelstellingen binnen de maatschappelijke bedoeling en opgave van de organisatie en erop toe te zien dat de uitvoering van het beleid daarbinnen past.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Het is een mooie aanvulling op mijn andere functies bij organisaties in de publieke en semipublieke sector. Ik was eerder toezichthouder in de culturele sector, het onderwijs en bij de publieke omroep (NPO) en ben het liefst betrokken bij organisaties die een maatschappelijke missie hebben. Daarvan is bij een woningcorporatie bij uitstek sprake. Ik zie het daarom als een heel mooie en uitdagende aanvulling.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dit is voor mij niet aan de orde.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'Dat varieert erg. Over het algemeen een dagdeel tot een dag per week, schat ik in.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Ik hou het even bij de actualiteit. We zitten middenin de coronacrisis. Het is een heel spannende tijd en de gevolgen van deze crisis zullen ook van invloed zijn op onze rol als toezichthouder. Hoe komen we hier zo goed mogelijk doorheen en welke lessen nemen we daaruit mee? Het zou mooi zijn als deze crisis niet alleen veel neemt maar ook iets brengt. Al zou het maar zijn dat we gemakkelijker thuiswerken en op afstand vergaderen, om zo met z’n allen minder te reizen, om maar iets simpels te noemen. Ik zie daar ook wel een rol weggelegd voor de toezichthouder, als sparringpartner van het bestuur/de directie: welke lessen trekken we uit deze crisis?'