Zelfinzicht voor de raad van dromedarissen

Boeken

De bundel Goede raad voor commissarissen is een inhoudelijk rijk boek, modern verwoord met veel toegevoegde waarde en praktijkadviezen voor toezichthouders en bestuurders, aldus recensent Jacques Gerards van Bureau Bestuurlijk Advies.

Praktijkadviezen

Op initiatief van Puck Dinjens heeft een twintigtal ervaren toezichthouders en bestuurders, wetenschappers, adviseurs en publicisten inzichten over toezicht houden gedeeld in dit boek. Een gevarieerd gezelschap met daarin onder meer een bedrijfskundig econoom, filosoof, psycholoog, historicus, organisatieadviseur, hoogleraar public governance, compliance-consultant, directeur-grootaandeelhouder, governance-adviseur, coach en organisatie-ecoloog.

Samenspel met stakeholders

Vanuit de stelling dat toezichthouden een vak is, worden in de bijdragen niet-alledaagse invalshoeken beschreven om van daaruit relevante (en in sommige gevallen doorslaggevende) aspecten van dit vak voor het voetlicht te brengen. Denk aan de balans tussen specialistische en generalistische kennis, de persoonlijkheid van de toezichthouder, de werking van het brein in gedrag en cultuur of het samenwerken in een team en het samenspel met stakeholders.

Beyoncé als bestuurder

De titels van het merendeel van de bijdragen zijn zonder meer uitdagend te noemen: ‘Ja, er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij)’, ‘Moed, de missing link in uw boardroom?’, ‘Waarom Beyoncé (wellicht) een goede voorzitter van de RvB is’, of: ‘Over Bhagwan, Facebook en de werking van macht’. Bovendien treft de lezer in de tekst van sommige bijdragen ongebruikelijk (en soms vermakelijk) taalgebruik aan, zoals de raad van dromedarissen.

Dynamiek tussen raad en belanghebbenden

Na een voorwoord van Doekle Terpstra en een introductie van het boek door Dinjens zelf, kan de lezer in twee delen terecht. Het eerste deel behandelt wat zich afspeelt in het brein van de toezichthouder en bestuurder. Het tweede deel bespreekt de dynamiek tussen de raad en de belanghebbenden. Elk deel opent met een overzicht van de bijdragen, die alle eenzelfde opzet hebben: na een introductie van het onderwerp volgt de behandeling daarvan, die wordt afgesloten met een lijst van (inspiratie)bronnen (artikelen, boeken, websites).

Praktijkvoorbeelden vormen de basis van de artikelen. Nu eens vervat in een case-history, dan weer in een parabolische vertelling (de dromedarissen). Dit levert inzicht op in gedrag en houding, evenals praktijkadviezen. Die zetten de lezer vervolgens aan tot overdenking van de eigen aanpak en werkwijze. Ze bevorderen het zelfinzicht. Maar er is nog meer te vinden in dit boek, zoals de relatie van het interne met het externe toezicht, het belang van agility of verandervermogen en de meerwaarde van een goed functionerende bestuurssecretaris.

Ander gedrag

Dit boek biedt dus een rijke inhoud, modern verwoord met veel toegevoegde waarde voor toezichthouders en bestuurders. Een uitstekend kerstcadeau, waarvan na het consumeren nog lang nagenoten kan worden: als het veranderde of verdiepte zelfinzicht ook daadwerkelijk tot andere gedragingen en handelen leidt.

Goede raad voor commissarissen, 21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders.Onder redactie van Puck Dinjens. Mediawerf, 2018.

Klik hier voor meer informatie.