Professioneel besturen

Boekbespreking

Professionele organisaties laten zich vaak lastig besturen. In Het spel en de kikkers schetst Marcel Wanrooy, senior adviseur bij GITP, de governance-uitdagingen en de voor- en nadelen van de diverse besturingsmodellen.

In Het spel en de kikkers komen alle aspecten van professionele organisaties aan bod: governance (de verhouding tussen eigendom, zeggenschap en winst), strategie (multistakeholdersbenadering) en sturingsdomeinen (op welke doelen richt u zich?). Ook is er aandacht voor de managementstructuur, serviceconcepten en organisatiemodellen. Businessunits, matrix, netwerk of een multidimensionale structuur: wat werkt het beste?

Marcel Wanrooy wil met zijn boek bijdragen aan de zoektocht naar een evenwichtiger bestuursvorm die een volgende kredietcrisis moet voorkomen. ‘Extern aandeelhouderschap heeft daarin zijn zwarte kant laten zien’, stelt Wanrooy. ‘Intern aandeelhouderschap beschermt organisaties beter tegen een ongewenste overname en voorkomt “sprinkhanengedrag” van externe kapitaalverschaffers.’

De verschillen tussen maatschapachtige organisaties (partnershipmodel) en ‘gewone’ organisaties (corporate model) worden dan ook uitvoerig toegelicht. Is partnership uit de mode? Geenszins, maar aanpassingen zijn nodig. Is het corporate model ideaal? Allerminst, maar het boek concludeert dat beide organisatietypen veel van elkaar kunnen overnemen. Wanrooy's devies: kies de juiste mix met aan de ene kant intern eigendom en aan de andere kant slagvaardig bestuur met voldoende bevoegdheden. De maatschap als rechtsvorm verdwijnt, maar is als organisatievorm juist springlevend.

Professionals zijn berucht om hun onbestuurbaarheid. Het boek gaat ook in op de dilemma’s en de specifieke managementproblematiek die dat met zich meebrengt. Hoe houdt u die springende kikkers in de kruiwagen? U wilt draagvlak creëren, maar niet eindeloos polderen. Procedures zijn nodig, maar die mogen de creativiteit en het werkplezier niet smoren.

Hoeveel vrijheid geeft u aan zelfsturende professionals en hoeveel controle wilt u houden? Intern ondernemerschap is prachtig, maar hoe voorkomt u teveel concurrentie tussen units? Hoe creëert u eigenaarschap zonder iedereen aandeelhouder te maken? Het zijn over het algemeen geen óf-óf keuzes maar én-én keuzes. Volgens Wanrooy gaat het om de juiste balans.

Marcel Wanrooy baseert zich in zijn boek op een promotieonderzoek en vooral op zijn jarenlange ervaring met professionele organisaties in de (semi)publieke sector en in de zakelijke dienstverlening.

Marcel J. Wanrooy. Het spel en de kikkers. Besturing van professionele organisaties. Scriptum, ISBN 978 90 5594 627 3.

www.gitp.nl